Budget, landbrug og regionaludvikling

Opbygning af et konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret Europa

Vores Arbejdsgruppe om Budget og Strukturpolitik arbejder på at få et budget, der vil gøre Europa mere konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret, og som vil fremme en effektiv og virkningsfuld anvendelse af skatteydernes penge med henblik på at opnå de bedste resultater med EU's midler. EPP‑Gruppen har med succes skubbet på for at opnå enklere finansielle og administrative regler for derved at lette byrden for landbrugerne, SMV'erne, de lokale og regionale myndigheder og alle andre, der drager fordel af EU-finansiering.

Vi har konsekvent støttet SMV'erne i enhver lovgivning, der berører dem, navnlig i forbindelse med budgetbevillinger. Og takket være en ændring af reglerne vil de europæiske landbrugere lettere kunne få adgang til EU-finansiering. Vores MEP'er har bakket op om foranstaltninger til at sætte en stopper for forfalskning af honning, og vi har støttet et regelsæt, der giver mulighed for bæredygtigt fiskeri i Nordsøen.

Formand

Siegfried MUREŞAN

Udvalg i denne arbejdsgruppe

Budget

Et budget, der afspejler EU's prioriteter Vores prioriteter for budgettet er meget klare: at styrke konkurrenceevnen, at beskytte de sårbare, at styrke...

Budgetkontrol

Mere for skatteydernes penge Udvalget er ansvarligt for at kontrollere gennemførelsen af EU-budgettet og for derved at sikre, at EU bruger...

Fiskeri

Et forenklet og bæredygtigt fiskeri Fiskeripolitikken skal forene en bred vifte af berørte parters interesser og samtidig sikre havmiljøets og...

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Støtte til landbrugerne og beskyttelse af fødevaresikkerheden Ud over det lovgivningsmæssige...

Regional udvikling

Fremme af samhørighed og økonomisk udvikling Udvalget er også ansvarligt for at vurdere virkningen af andre EU-politikker om...

Lignende

Budget, landbrug og regionaludvikling

Related Position Papers

No result

Kontakt