Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali
A piggy bank looks at a pile of coins
Kumitati Parlamentari Baġits
A Euro coin sits on a yellow star of the European flag
Kumitati Parlamentari Kontroll tal-Baġit
A man in a construction hat and vest stares into a surveying instrument
Kumitati Parlamentari Żvilupp Reġjonali
A man in a wheat field stands in front of a tractor
Kumitati Parlamentari Agrikoltura u Żvilupp Rurali
A man in fishing gear stands on his trawler
Kumitati Parlamentari Sajd

Nibnu Ewropa kompetittiva u orjentata lejn il-ġejjieni

Il-Grupp ta’ Ħidma għall-Baġit u l-Politika Strutturali tagħna qed jaħdem għal baġit aktar kompetittiv u li huwa orjentat lejn il-ġejjieni għall-Ewropa, u li jippromwovi l-użu effikaċi u effiċjenti tal-flus tal-kontribwenti biex il-fondi tal-UE jiksbu l-aħjar riżultati.

Huwa importanti li l-baġit tal-UE jagħti prijorità lill-appoġġ liż-żgħażagħ, lill-gruppi żvantaġġati, u lill-unitajiet domestiċi li qed iħabbtu wiċċhom mal-isfidi attwali, bħall-inflazzjoni għolja u ż-żieda fil-kostijiet tal-enerġija. Aħna impenjati li ntejbu l-istandard tal-għajxien għall-Ewropej kollha u li nipprovdu assistenza finanzjarja tal-UE lill-Ukrajna u għajnuna umanitarja lil partijiet oħra tad-dinja li huma fil-bżonn.

Il-grupp PPE rnexxielu jippromwovi regoli finanzjarji u amministrattivi aktar sempliċi biex itaffu l-piż fuq il-bdiewa, l-SMEs, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-benefiċjarji l-oħra kollha tal-finanzjament tal-UE.

Qed naħdmu b’mod konsistenti lejn patt ekoloġiku, li hu ekonomikament u soċjalment sostenibbli u li ma joħloqx piż eċċessiv għall-bdiewa, is-sajjieda, is-sidien tal-foresti, u l-SMEs u li huwa ġust għaż-żoni rurali u r-reġjuni remoti tagħna. Bis-saħħa ta’ bidla fir-regoli, il-bdiewa Ewropej se jkollhom aċċess aktar faċli għall-finanzjament tal-UE. Il-Membri tal-Parlament Ewropew tagħna appoġġjaw miżuri biex iwaqqfu l-adulterazzjoni tal-għasel, u appoġġjajna qafas ta’ regoli li jippermetti s-sajd sostenibbli fil-Baħar tat-Tramuntana.

Our position

Id-dixxiplina baġitarja hija essenzjali għal ekonomija stabbli

Sistema soda ta’ finanzi pubbliċi hija meħtieġa biex tinżamm Ekonomija Soċjali tas-Suq. Jekk l-Ewropa trid issostni l-livelli ta’ protezzjoni soċjali tagħha, irridu nagħtu prijorità lill-konsolidazzjoni fiskali. It-tnaqqis tal-infiq pubbliku mhux meħtieġ huwa essenzjali biex inħeġġu t-tkabbir ekonomiku u l-investimenti. Is-soluzzjonijiet ta’ malajr issuġġeriti mill-gruppi politiċi tax-xellug jista’ joħolqu riskju għall-ekonomija tagħna u jwasslu għal reċessjonijiet itwal u aktar profondi. Dan nafuh liż-żgħażagħ u lill-ġenerazzjonijiet futuri biex neħilsuhom mill-piżijiet tad-djun tal-passat.

Il-baġit tal-UE jirrappreżenta inqas minn 1% tal-GDP tal-Ewropa għal 500 miljun abitant. Il-baġit tal-UE għandu jkun flessibbli, sabiex l-Ewropa tkun tista’ tiffinanzja l-politika tagħha.

Nappoġġjaw lill-bdiewa u niżguraw is-sigurtà tal-ikel

Il-Grupp PPE jqiegħed is-sigurtà tal-ikel u r-reżiljenza fit-tul tal-agrikoltura tal-UE bħala prijoritajiet ewlenin, u l-membri tagħna fi ħdan il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali qed jaħdmu lejn patt ekoloġiku ġust li jkun kemm ekoloġikament, soċjalment kif ukoll ekonomikament sostenibbli.

Qed niġġieldu għall-politika agrikola tal-UE aktar b’saħħitha b’finanzjament adegwat u metodi ġodda sostenibbli u effiċjenti biex nissalvagwardjaw il-produzzjoni lokali tal-ikel fl-azjendi agrikoli tal-familja tal-Ewropa. Aħna nappoġġjaw ukoll lill-bdiewa żgħażagħ biex niżguraw il-ġejjieni tal-produzzjoni Ewropea tal-ikel. Bit-taqlib u l-inċertezza li ġabet magħha l-gwerra li r-Russja bdiet fl-Ukrajna, il-bini tar-reżiljenza għall-produzzjoni tal-ikel tagħna huwa kruċjali għall-katina alimentari kollha.

Minbarra l-ħidma leġiżlattiva, il-Kumitat isegwi wkoll l-implimentazzjoni tal-PAK u kwistjonijiet importanti oħra f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, mal-Kunsill, u ma’ istituzzjonijiet u partijiet ikkonċernati oħra tal-UE.