Sådan arbejder vi

Europa-Parlamentet (EP) organiserer dets medlemmer i politiske grupper alt efter politisk tilhørsforhold. EPP-Gruppen udgør den største og den ældste af de 7 politiske grupper i denne valgperiode.

View of the European Parliament building in Brussels

 

I Europa-Parlamentet

EPP-Gruppens kerneaktivitet i European Parliament er lovgivningsarbejdet. Hovedparten af EP’s arbejde udføres via specialiserede udvalg, der udarbejder forslag til lovgivning og betænkninger. Vores medlemmer er repræsenteret i disse parlamentariske udvalg, hvor de indtager mange ledende rolle, der afspejler vores gruppes størrelse..

Som den største politiske gruppe i parlamentet indtager vi en stærkere position end de andre grupper, ikke blot i relation til at sætte den politiske dagsordenen, men også i forhold til at vinde de kritiske afstemninger. Faktum er, at vi har været på den vindende side mere end nogen anden gruppe i EP’s månedlige plenarsamlinger siden 1999.

Med Det Europæiske Folkeparti

I modsætning til vores gruppe, er kerneaktiviteten i Det Europæiske Folkeparti (EPP) at formulere langsigtede politiske platforme, at tjene som det centrale kontaktpunkt for politikere fra det europæiske centrum-højre og at agere politisk anker for partier i europæiske lande uden for EU.EPP afholder kongresser med jævne mellemrum, hvor repræsentanter fra medlemspartierne, nationale regeringer og organisationer tilhørende EPP familien, som EPP-Gruppen, mødes for at diskutere det politiske program og fastlægge EPP’s politiske retning.

Derudover, forud for hvert eneste møde i Det Europæiske Råd, mødes EU statsledere og regeringsdeltagere tilhørende EPP for at diskutere dagsordenen for Det Europæiske Råd og koordinere politiske positioner. Disse EPP topmøder som vi kalder dem er en mulighed for at diskutere aktuelle emner med deres europæiske ligesindede.

EPP-Gruppen forener de EPP repræsentanter der er valgt ind som medlemmer af Europa-Parlamentet. Gruppen er repræsenteret i hvert at partiets hovedorganer; Kongressen, den politiske forsamling og formandsskabet.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
MEP'er i EPP-Gruppens mødelokale
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Vores arbejdsgrupper

EP’s udvalg dækker mange emner og politikområder. Som en afspejling af dette, organiserer vi vores arbejde i udvalgene i arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper udarbejder koordinerede EPP holdninger til betænkninger og resolutioner som kommer til afstemning i udvalgene og i plenarsamlingen.

EPP-Gruppen forbereder EPP’s holdning på udvalgsniveau. Arbejdsgrupperne mødes derefter før hver eneste plenarsamling. Der diskuterer vores medlemmer betænkninger, resolutioner og andre emner på deres specifikke politikområder for at forme en fælles EPP linje i den kommende EP plenarforsamling.

Arbejdet i hver af vores fire arbejdsgrupper ledes af en af vores næstformænd, og de repræsenterer vores prioriterede emner: økonomi, job og miljø; retslige og indre anliggender; budget, landbrug og regionalstøtte; og udenrigsaffærer.

Gruppen

 • Ledes af formanden
 • Udgøres af formanden, 10 næstformænd, bestyrelsen og gruppemødet

Relationer uden for EU

 • Vores strategiske priorteringer i EU’s eksterne relationer formes af næstformænd, der er ansvarlige for specifikke regioner.
 • Drives af medlemmers arbejde i interparlementariske delegationer

Interparlamentariske grupper

 • Medlemmer fra gruppen sidder i alle interparlamentariske delegationer
 • Nogle som formænd eller næstformænd
 • Over de seneste år, har de interparlamentariske delegationer blevet mere betydningsfulde, de er i realiteten blevet en form for parlamentarisk diplomati - de udvikler parlamentets internationale relationer med specifikke lande eller en gruppe af lande i en region

Manfred Weber præsiderer over vores gruppe i sin kapacitet som EPP-Gruppens formand. EPP-Gruppens medlemmer valgte ham til formand den 4. juni 2014 for to et halvt år med mulighed for fornyelse. Formandsskabet, Bestyrelsen og arbejdsgrupperne bistår Weber på en lang række områder i Europa-Parlamentet.

Vores formandsskab består af vores formand og ti næstformænd, der leder vores arbejdsgrupper og andre parlamentariske aktiviteter. Formandsskabet leder vores medlemmer in plenarsamlingerne og repræsenterer vores gruppe eksternt.

Vores bestyrelse omfatter formandsskabet sammen med de nationale delegationsledere og andre medlemmer af gruppen, der udfører funktioner i Europa-Parlamentet (en fuld liste er tilgængelig i vores Forretningsorden). Vores bestyrelse har ansvaret for at forberede parlamentets plenarsamlinger og sætte lys på de spørgsmål, der har størst relevans for gruppen set fra vores nationale delegationers perspektiv.

EPP-Gruppens højeste organ er gruppemødet, der består af alle gruppens medlemmer. Gruppemødets rolle omfatter: at træffe beslutning om alle politiske beslutninger, der behandles i og uden for Europa-Parlamentet; at vælge gruppens formandssskab; etablere arbejdsgrupper; og udpege gruppemedlemmer til poster, der er reserveret til EPP-Gruppen i parlamentes forsamlinger.

Diagram image displayed on mobile Diagram image displayed on desktop
A
Formand
 • Manfred Weber
B
Formandsskab
 • Formand
 • Ti næstformænd
C
Bestyrelse
 • Formandsskab
 • Nationale delegationsledere
 • Næstformænd og Kvæstorer i parlamentet, der tilhører gruppen
 • EPP-Gruppens medlemmer, der er formand for EP udvalg
 • Gruppekoordinatorer i EP udvalg
 • Formanden og generalsekretæren for EPP, hvis de også er MEP’er
 • Et ekstra medlem for hvert ti medlemmer i en national delegation
D
Gruppemødet
 • Alle gruppens medlemmer
 • Medlemmer der også har sæde i deres nationale delegation
 • Er organiseret efter nationale delegationer i gruppen
E
Vores sekretariat
 • Generalsekretæren, syv direktører og gruppens stab
 • Sikre at gruppen køres stabilt
 • Betroet administrative- og sekrætariatsfunktioner

Nyheder fra din MEP

Vælg dit land for a følge nyheder fra din MEP

Landene herunder offentliggør ikke indhold i dit sprog. Vælg et land, hvis du vil følge nyheder på engelsk eller nationale sprog: