Interkulturel dialog

Religiøse institutioner spiller en grundlæggende rolle i løsningen af konflikter og bidrager til social ro ved at hjælpe med at skabe, kommunikere og beskytte samfundsværdier. De udøver en væsentlig direkte og indirekte indflydelse på samfundet. Når vi taler om kirker, taler vi også om de hundreder af millioner troende.

Vi skal som politisk gruppe forstå de forskellige religiøse organisationers tanker og aktiviteter i forbindelse med spørgsmål såsom sociale spændinger, migration og uddannelse. Vi må indgå i dialog med repræsentanter for religiøse grupper i gensidig anerkendelse af hinandens uafhængighed. Vi er den eneste politiske gruppe i Europa-Parlamentet, der længe har haft en dialog med den ortodokse, den katolske og den protestantiske kirke samt muslimer og jøder.

Repræsentanten for de ortodokse kirke i den Europæiske Union, Nektarios Ioannou, taler med Emmanuel Pisani, direktør for Institutet for religions- og teologisk videnskab ved det katolske institut i Paris


Religionsfrihed er en grundlæggende ret. Vi tror på, at vi skal forsvare denne ret og åbent drøfte problemer i tilknytning hertil. Vi må søge muligheder for dialog og samarbejde med de involverede religiøse samfund.

Adskillige hundrede mennesker, herunder MEP'er, religiøse ledere, regeringsrepræsentanter, gæster og interesserede borgere deltager i vores årlige konferencer om religiøs dialog. På disse konferencer drøftes aktuelle spørgsmål, der er relevante for den tværkulturelle dialog og dialogen mellem religion og politik.

Derudover øger vi hele tiden vores samarbejde med højt respekterede eksperter fra kirkesamfund på offentlige og interne møder.

Interreligious Dialogue News