History

Læs hvordan EPP familien har formet europæisk integration. Find ud af, hvordan - og i disse for Europa udfordrende tider - vi til stadighed honorerer vores arv ved at forblive vores overbevisninger tro: et forenet Europa baseret på menneskelig værdighed, frihed, menneskeret, retsstaten, solidaritet og subsidaritet.

Et forenet Europa siden 1953

I tiden efter den anden verdenskrig ønskede det europæiske samarbejdes grundlæggere – den franske udenrigsminister, Robert Schuman, den tyske kansler, Konrad Adenauer og den italienske premierminister, Alcide de Gasperii – at genopbygge et fredeligt Europa. De samarbejdede og tog det først afgørende skridt hen i mod et forenet Europa og grundlagde Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Vores gruppe blev stiftet den 23. juni 1953 under betegnelsen Gruppen for De Kristelige Demokrater som en politisk fraktion i Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Den generation, der efterfulgte pionererne var fast besluttet på at tilvejebringe praktisk europæisk integration, der ville modernisere Europas økonomi og udvikle denne til en fælles, stor markedsplads. I takt med at Europa blev mere integreret, udviklede dets institutioner sig og Europa-Parlamentet holdt dets først direkte valg i 1979. Vi ændrede vores gruppe navn til Gruppen for Det Europæiske Folkeparti.

Faldet af Berlin muren, faldet af kommunismen, den tyske genforening var en kæmpe inspiration for EPP i arbejdet med at støtte de fremvoksende pluralistiske demokratier. Centrum-højre ikke-kommunistiske partier vandt befolkningens støtte vor vores gruppe blev, og fortsatte med at være, en største i Europa-Parlamentet efter Europa valget i juli 1999.

Over årene har vi justeret vores politiske filosofi og taget højde for skiftende vælgere og vi har bud moderate og konservative grupper fra Skandinavien og Central- og Østeuropa velkommen. Mellem 1999 og 2009 skiftede vi navn til Det Europæiske Folkeparti’s gruppe (Kristendemokrater) and Europæiske Demokrater, men vendte tilbage Det Europæiske Folkeparti’s gruppe (Kristendemokrater) i juni 2009.

Robert Schuman medaljen

Lær mere om medaljen der ærer de mænd og kvinder, hvis mod og visioner har hjulpet med at genforene Europa og fremme fred, demokrati og menneskerettigheder.

EPP-Gruppens arkiver

Kontakt vores arkivteam, hvis du vil udforske den uvurderlige arv, der fortæller historien om gruppen siden den blev etableret i 1953 og dets rolle i skabelsen af det EU vi kender i dag.