Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje
Svinjska blagajna gleda na kup kovancev
Parlamentarni odbori Proračun
Kovanec za evro na rumeni zvezdi evropske zastave
Parlamentarni odbori Proračunski nadzor
Moški v gradbeniški kapi in telovniku gleda v geodetski instrument.
Parlamentarni odbori Regionalni razvoj
Moški na pšeničnem polju stoji pred traktorjem
Parlamentarni odbori Kmetijstvo in razvoj podeželja
Moški v ribiški opremi stoji na svojem plovilu z vlečno mrežo
Parlamentarni odbori Ribištvo

Gradimo konkurenčno in v prihodnost usmerjeno Evropo

Naša delovna skupina za proračun in strukturne politike si prizadeva za proračun, s katerim bo Evropa postala bolj konkurenčna in usmerjena v prihodnost in ki bo spodbujal učinkovito in uspešno uporabo davkoplačevalskega denarja, da bi s sredstvi EU dosegli najboljše rezultate.

Pomembno je, da proračun EU daje prednost podpori mladim, prikrajšanim skupinam ter gospodinjstvom, ki se spopadajo s trenutnimi izzivi, kot so visoka inflacija in višji stroški energije. Zavezani smo izboljšanju življenjskega standarda vseh Evropejcev ter zagotavljanju finančne pomoči EU Ukrajini in humanitarne pomoči drugim delom sveta v stiski.

Skupina ELS se je uspešno zavzemala za preprostejša finančna in upravna pravila, da bi olajšala breme za kmete, mala in srednja podjetja, lokalne in regionalne organe in vse, ki prejemajo finančna sredstva EU.

Nenehno si prizadevamo za ekološko, gospodarsko in socialno trajnosten zeleni dogovor, ki ne bo ustvaril prevelikega bremena za kmete, ribiče, lastnike gozdov ter mala in srednja podjetja in je pravičen do naših podeželskih območij in oddaljenih regij. Dosegli smo spremembo pravil, ki bo evropskim kmetom olajšala dostop do financiranja EU. Naši poslanci so glasovali za ukrepe zoper ponarejanje medu in podprli smo pravila, ki bodo omogočila trajnostni ribolov v Severnem morju.

Our position

Proračunska disciplina je bistvena za stabilno gospodarstvo

Za ohranitev socialnega tržnega gospodarstva potrebujemo trden javnofinančni sistem. Če želi Evropa ohraniti sedanjo raven socialne zaščite, se moramo nujno lotiti fiskalne konsolidacije. Zmanjšati moramo nepotrebno javno porabo, če želimo spodbuditi gospodarsko rast in naložbe. Bližnjice, ki jih zagovarjajo leve politične skupine, lahko ogrozijo naše gospodarstvo ter vodijo v daljše in globje recesije. Mlade in prihodnje generacije moramo osvoboditi bremena preteklih dolgov.

Proračun EU predstavlja manj kot odstotek evropskega bruto domačega proizvoda (BDP), ki ga ustvari 500 milijonov prebivalcev. Biti mora prožen, da bo Evropa lahko financirala svoje politike.

Podpora za kmete in skrb za prehransko varnost

Prehranska varnost in dolgoročna odpornost kmetijstva EU sta med glavnimi prednostnimi nalogami skupine ELS, naši člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja pa si prizadevajo za pravičen zeleni dogovor, ki bo ekološko, socialno in gospodarsko trajnosten.

Borimo se za močnejšo kmetijsko politiko EU z ustreznim financiranjem ter novimi trajnostnimi in učinkovitimi metodami za zaščito lokalne proizvodnje hrane na evropskih družinskih kmetijah. Podpiramo tudi mlade kmete, da bi zagotovili prihodnost za evropsko pridelavo hrane. Zaradi pretresov in negotovosti, ki jih je povzročila Rusija z vojno v Ukrajini, je za celotno prehransko verigo ključnega pomena, da povečamo odpornost naše proizvodnje hrane.

Poleg zakonodajnega dela odbor v tesnem sodelovanju s Komisijo, Svetom in drugimi institucijami EU in deležniki spremlja izvajanje skupne kmetijske politike in druga vprašanja.

Related Position Papers

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije

6 / 6