committee

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et fuldt fungerende indre marked

Dette udvalg spiller en afgørende rolle, når det kommer til at koordinere national lovgivning, som vedrører det indre marked og toldunionen på EU-plan. Udvalget lægger vægt på at sikre fri bevægelighed for varer og erhvervsudøvere, harmonisere tekniske standarder, fremme etableringsretten og sikre fri udveksling af tjenesteydelser, undtagen inden for finans- og postsektoren. Det kortlægger og fjerner også alle hindringer, der står i vejen for det indre markeds funktion, samtidig med at forbrugernes økonomiske interesser i det indre marked fremmes og beskyttes.

Det nuværende geopolitiske miljø byder dog på adskillige udfordringer. Covid-19-pandemien og Ruslands krig mod Ukraine har ført til genindførelse af handelsbarrierer og pålagt grænser for den frie bevægelighed. EU er nødt til at tage ved lære af disse udfordringer og forberede sig på den næste krise. Det kommende nødinstrument for det indre marked har til formål at forhindre grænselukninger og sikre, at de europæiske borgere har lige adgang til vigtige varer under en krise.

For EPP-Gruppen er et velfungerende indre marked nøglen til velstand, innovation og styrket konkurrenceevne. Vi sigter mod at frigøre det digitale indre markeds potentiale ved at samarbejde med alle EU's medlemsstater om at sikre praktiske og korrekte regler for det indre marked, som også bliver håndhævet. Den nye forordning om digitale markeder og forordningen om digitale tjenester er vigtige milepæle for en ny digital økonomi. De sørger for, at onlineplatforme er mere sikre, og for bedre onlineoplevelser for forbrugerne, fair konkurrence om fordelene online for virksomhederne og bidrager til en mere retfærdig og åben digital verden.

En mand scanner stregkoden på en pakke

Andet relateret indhold