committee

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et fuldt fungerende indre marked

Dette udvalg koordinerer national lovgivning relateret til det indre marked og toldunionen på EU-plan, især omkring den frie bevægelighed for varer, fri bevægelighed for fagfolk, harmonisering af tekniske standarder, etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser i alle sektorer undtagen finans- og postsektoren. Det vedtager også foranstaltninger, der har til formål at identificere og fjerne eventuelle hindringer for, at det indre marked kan fungere godt. Endelig fremmer og beskytter det forbrugernes økonomiske interesser inden for det indre marked.

EPP-gruppen forstår kun alt for godt, hvordan et velfungerende indre marked er nøglen til at frigøre velstand, innovation og større konkurrenceevne. Da frigørelsen af potentialet i det digitale indre marked blot er en af de mange muligheder og udfordringer, der ligger forude, arbejder vi sammen med alle EU's medlemsstater for at sikre, at reglerne for det indre marked er praktiske, korrekt implementeret og håndhævet.

Vi ønsker at sikre, at produkterne er sikre, at forbrugernes rettigheder beskyttes, at forbrugerne informeres om produkter/tjenester, og at konkurrenceforvridende adfærd elimineres.

En mand scanner stregkoden på en pakke

Andet relateret indhold