committee

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Et fuldt fungerende indre marked

Udvalget koordinerer national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen på EU-plan, bl.a. omkring fri bevægelighed af varer og branchefolk, harmonisering af tekniske standarder, etableringsfrihed og retten til at levere tjenester inden for alle sektorer undtagen finanssektoren og postsektoren. Det vedtager også foranstaltninger, der har til formål at påvise og fjerne hindringer, der kan forhindre det indre markeds funktion. Endelig fremmer det forbrugernes økonomiske interesser i det indre marked.

EPP-Gruppen forstår kun alt for godt, hvordan et velfungerende indre marked er nøglen til velstand, innovation og større konkurrenceevne. Frigørelsen af det digitale indre markeds potentiale er blot en af de mange muligheder og udfordringer, der ligger forude, og vi arbejder sammen med alle EU-medlemsstaterne for at sikre, at det digitale indre markeds regler er praktiske, gennemføres korrekt og håndhæves.

Vi ønsker at garantere sikre produkter og beskyttelse af forbrugerrettigheder, at forbrugerne informeres om produkter/tjenester, og at konkurrencebegrænsende adfærd fjernes.

Andet relateret indhold