committee

Budget

Et budget, der afspejler EU's prioriteter

Vores prioriteter for EU-budgettet er klare: fremme af konkurrenceevnen, beskyttelse af sårbare borgere, styrkelse af EU's forsvar og sikkerhed, stabilisering af vores nabolande og sikring af inklusiv vækst, der er bæredygtig for såvel vores samfund som for planeten.

Vi er i EPP-Gruppen indforstået med vores ansvarlighed over for EU-borgerne og vores rolle i forvaltningen af EU's ressourcer. EU-budgettet har en direkte indvirkning på borgernes liv, og derfor mener vi, at EU-borgerne altid skal prioriteres højt. Vi har brug for et EU-budget, der imødekommer borgernes bekymringer og efterkommer deres behov ved at genoprette stabiliteten med henblik på et sikkert, velstående, retfærdigt og bæredygtigt Europa. Desuden skal det sikre, at ingen lades i stikken.

Vi har slået til lyd for øgede EU-investeringer på områder som energiuafhængighed, skabelse af kvalitetsjob, sundhed, landbrug, sikkerhed, samhørighed, digital og grøn omstilling, forskning og innovation. Det er også afgørende at styrke støtten til små og mellemstore virksomheder.

Vi er overbevist om, at EU's udgifter bør give valuta for pengene, og at budgettet bør afspejle EU's prioriteter i stedet for at være styret af nationale interesser. For at opnå dette støtter vi et system med nye egne indtægter for EU. Dette vil være afgørende for at sikre, at EU kan tilbagebetale sin gæld uden at skulle skære ned på værdifulde EU-finansieringsprogrammer.

Derudover mener vi, at EU's budget bør anvendes til at genopbygge tilliden fra og styrke dialogen med borgerne samt til at skabe større synergi med de nationale og regionale parlamenter. Ved at gøre dette kan vi sikre, at EU's udgifter er ansvarlige, gennemsigtige og effektive med hensyn til at opfylde EU-borgernes behov.

En sparegris kigger på en bunke mønter

Andet relateret indhold

Kvindelig ingeniør står på toppen af en vindmølle.
news
Læs mere
Europas flag
news
Læs mere

2 / 2