committee

Konstitutionelle Anliggender

Hensynet til borgernes interesser kommer i første række

Udvalget arbejder også på at forbedre den måde, hvorpå de europæiske politiske partier og fonde reguleres. Det overvåger gennemførelsen af EU-traktaterne og vurderer EU's og dets institutioners funktion. Endelig beskæftiger udvalget sig med interinstitutionelle forbindelser mellem EU-institutionerne og de aftaler, der ligger til grund for disse forbindelser, samt de institutionelle konsekvenser af en medlemsstats tiltrædelse eller udtrædelse som i tilfældet brexit.

Udvalget arbejder også på at genoprette borgernes tillid til EU ved at lægge større vægt på borgernes interesser. Med dette in mente står valgproceduren ved Europa-Parlamentsvalget højt på dets dagsorden.

EPP-Gruppen var drivkraften bag den seneste modernisering af reglerne for valg af MEP'er – de første ændringer siden vedtagelsen af valgloven i 1976. Med den nye lovgivning indføres brevstemmer og elektronisk stemmeafgivning samt foranstaltninger til genindførelse af gennemsigtighed af og tillid til valgene. Den styrker ligeledes bevidstheden om valgenes europæiske karakter ved at øge kendskabet til en kandidats tilhørsforhold til et europæisk politisk parti.

Andre nøgleområder omfatter gennemførelse af den nye statut for de europæiske politiske partier og samarbejde med nationale parlamenter.