committee

Konstitutionelle Anliggender

Borgernes bekymringer i centrum

Udvalget arbejder også på at forbedre reguleringen af europæiske politiske partier og fonde. Det overvåger, hvordan EU's traktater implementeres, og evaluerer, hvor godt EU og dets institutioner fungerer. Endelig beskæftiger udvalget sig også med de interinstitutionelle relationer mellem de europæiske institutioner og de aftaler, der regulerer disse relationer, samt de institutionelle konsekvenser af et EU-medlemslands tiltrædelse eller, i tilfælde af Brexit, udtræden af EU.

Dette udvalg arbejder også på at genoprette offentlighedens tillid til Europa ved at være mere opmærksom på borgernes bekymringer. Med det for øje står valgproceduren til Europa-Parlamentet højt på udvalgets dagsorden.

EPP-gruppen var drivkraften bag den nylige modernisering af reglerne for valg af MEP'er - de første ændringer siden vedtagelsen af valgloven i 1976. Den nye lov indfører brev- og elektronisk afstemning sammen med foranstaltninger, der skal styrke gennemsigtigheden og tilliden til valget. Den styrker også bevidstheden om valgets europæiske karakter ved at øge bevidstheden om en kandidats tilhørsforhold til et europæisk politisk parti.

Andre vigtige fokusområder omfatter implementeringen af den nye statut for europæiske politiske partier og samarbejdet med de nationale parlamenter.

Den sidste brik i et puslespil af det europæiske flag ligger oven på de færdige brikker.

Andet relateret indhold