Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση
Ένας άνδρας με αλιευτικά εργαλεία στέκεται στη μηχανότρατά του
Committee Αλιεία

Οικοδομώντας μια ανταγωνιστική και μελλοντοστραφή Ευρώπη

Η ομάδα εργασίας για τον προϋπολογισμό και τις διαρθρωτικές πολιτικές της Ομάδας μας εργάζεται για έναν πιο ανταγωνιστικό και προσανατολισμένο στο μέλλον προϋπολογισμό για την Ευρώπη, προωθώντας την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα κονδύλια της ΕΕ.

Είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός της ΕΕ να δίνει προτεραιότητα στη στήριξη των νέων, των μειονεκτουσών ομάδων και των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν τρέχουσες προκλήσεις, όπως ο υψηλός πληθωρισμός και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο όλων των Ευρωπαίων και να παράσχουμε Κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια στην Ουκρανία και ανθρωπιστική βοήθεια σε άλλα μέρη του κόσμου που έχουν ανάγκη.

Η Ομάδα του ΕΛΚ υποστήριξε με επιτυχία απλούστερους δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανόνες, για να ελαφρυνθεί ο φόρτος για τους γεωργούς, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, και όλους τους λοιπούς δικαιούχους χρηματοδότησης της ΕΕ.

Εργαζόμαστε με συνέπεια για μια πράσινη συμφωνία που θα είναι βιώσιμη από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη, δεν θα δημιουργεί υπέρμετρη επιβάρυνση για τους γεωργούς, τους αλιείς, τους ιδιοκτήτες δασών και τις ΜΜΕ και θα είναι δίκαιη για τις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές μας. Χάρη στην αλλαγή των κανόνων, οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Οι βουλευτές μας υποστήριξαν μέτρα για την καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού και ταχθήκαμε υπέρ ενός πλαισίου κανόνων για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα.

Our position

Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη για μια σταθερή οικονομία

Ένα υγιές σύστημα δημόσιων οικονομικών είναι απαραίτητο για τη διατήρηση μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας της, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη δημοσιονομική εξυγίανση. Η μείωση των περιττών δημόσιων δαπανών είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων. Οι συντομεύσεις που προτείνουν οι αριστερές πολιτικές ομάδες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομία μας και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες και βαθύτερες περιόδους ύφεσης. Οφείλουμε στους νέους και στις μελλοντικές γενιές να τους απαλλάξουμε από τα βάρη των προηγούμενων χρεών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 % του ΑΕΠ της Ευρώπης για 500 εκατομμύρια κατοίκους και θα πρέπει να είναι ευέλικτος, ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τις πολιτικές της.

Στήριξη των γεωργών και διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας

Η Ομάδα του ΕΛΚ θέτει την επισιτιστική ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της γεωργίας της ΕΕ ως κορυφαίες προτεραιότητες, και τα μέλη μας στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εργάζονται για μια δίκαιη πράσινη συμφωνία που θα είναι ταυτόχρονα βιώσιμη από οικολογική, κοινωνική και οικονομική άποψη.

Αγωνιζόμαστε για μια ισχυρότερη γεωργική πολιτική της ΕΕ με επαρκή χρηματοδότηση και νέες βιώσιμες και αποδοτικές μεθόδους για τη διαφύλαξη της τοπικής παραγωγής τροφίμων στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης. Στηρίζουμε επίσης τους νέους γεωργούς για τη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων. Με την αναταραχή και την αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την παραγωγή τροφίμων μας είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

Παράλληλα με το νομοθετικό έργο, η επιτροπή παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή της ΚΓΠ και άλλα θέματα, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, καθώς και με άλλα όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενα μέρη.