Om os

 

MEP'er i plenarsalen i Strasbourg

 

EPP logo

Vi forpligter os til skabe et stærkere Europa

Det Europæiske Folkeparti’s gruppe (EPP-Gruppen) er den største og ældste gruppe i Europa-Parlamentet. Vores rødder går tilbage til det europæiske samarbejdes grundlæggere – Robert Schuman, Alcide De Gasperi og Konrad Adenauer – og vores medlemmer kommer fra alle EU’s medlemslande.

Som en midtsøgende borgerlig gruppe forpligter vi os til at skabe et stærkere Europa, der bygger på dets borgere. Når det kommer til stykket, er det borgerne der er rygraden i vores økonomi, og Europa udgør den største økonomiske blok i verden.

Vores mål er at skabe et mere konkurrencedygtigt og demokratisk Europa, hvor borgerne kan skabe det liv, de har lyst til. Vi vil give alle lige muligheder for at få succes - familievirksomheder, små virksomheder, innovatorer, opfindere, forskere, videnskabsfolk og selvstændige. Vi vil også sørge for et sikkerhedsnet for dem, der lider nød.

Vi ser det europæiske kontinent som et sted, hvor folk rejser, laver forretninger, investerer, lærer fra hinanden, køber, sælger, samarbejder. Gør du?

Valgt lokalt som din repræsentant i Europa.

Som alle andre medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er), er EPP-Gruppens medlemmer valgt lokalt i deres hjemland til at repræsentere deres borgeres interesser i forhold til lovgivning og politiske initiativer på europæisk plan.

Medlemmer af Europa-Parlamentet er organiseret efter politisk tilhørsforhold snarere end efter hjemland og kan kun være tilknyttet en politisk gruppe. EPP-Gruppen er den største ud af Europa-Parlamentets 7 politiske grupper.

De medlemmer du har valgt er her for at varetage din nationale interesse på europæisk niveau, under vejledning af den overordnede indstilling i EPP-Gruppen.

Othmar Karas MEP in conversation with a Dad at the Open Days of the European Parliament in Brussels
Eva Maydell MEP and a boy on e-scooters