Vores søsterorganisationer

Vores fonde og netværk går ud over det blotte lovgivningsarbejde og når ud til ligesindede i og uden for EU, og udvider rummet for dialog, hvor centrum-højre ideer kan blomstre. Hvert eneste af vores fonde og netværk har dens egen specifikke mission og ledes uafhængigt.

European ideas network image

European Ideas Network

er en åben, fælleseuropæisk tænketank, for centrum-højre i europæisk politik der har til formål at fremme nytænkning om de større udfordringer, som EU-landene står over for. Netværket blev lanceret i sommeren 2002 og har en aktiv medlemsskare på omkring 600 beslutningstagere og opinionsdannere i EU. EIN tæller politikere, erhvervsdrivende, akademikere, politiske rådgivere, idé skabere, journalister og repræsentanter for civilsamfundet og eksterne uafhængige eksperter og kommentatorer.

Robert schuman foundation image

Robert Schuman-stiftelsen

Idéen til fonden kom fra den tyske CDU-politiker og daværende formand for EPP-Gruppen Egon A. Klepsch. Fonden blev grundlagt i 1989 med det formål at understøtte demokratiet i Europa. Fonden omfatter EPP medlemmer med den opgave at støtte demokratiet i Central-, Sydøst- og Østeuropa samt i Latinamerika og Afrika. Fonden blev senere navngivet efter "Europas far", Robert Schuman. Fonden tilbyder praktikophold af en måneds varighed i Europa-Parlamentet for unge, som står for centrum-højre-værdier.

Robert schuman institute image

Robert Schuman-instituttet

Robert Schuman-instituttet har fungeret siden 1995 og tilbyder uddannelse og træning for aktive og kommende politikere fra partier tilhørende Det Europæiske Folkepartis familie, og afholder konferencer om aktuelle regionale spørgsmål. Robert Schuman-instituttets målsætning er at fremme idéen om et forenet Europa og EPP's grundlæggende værdier. Det tilbyder uddannelse og træning til aktive og fremtidige politikere i de partier, der tilhører EPP familien.