committee

Skatteanliggender

Det underudvalg for beskatning (FISC), der er nedsat under Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), vil beskæftige sig med alle skatterelaterede spørgsmål.

EPP-Gruppen forventer, at vigtige spørgsmål såsom beskatning af den digitale aktivitet vil blive tillagt stor vægt i underudvalgets arbejde. Den måde, hvorpå vi beskatter virksomheder i dag, afhænger i høj grad af fysisk tilstedeværelse, hvilket ikke er formålstjenligt i nutidens digitale tidsalder. Ideelt set er det, vi har brug for, et internationalt samarbejde inden for OECD med henblik på at opnå en sammenhængende beskatning af f.eks. de store teknologivirksomheder fra USA – såsom Google, Amazon, Facebook og Apple – men vi bør være parate til at finde en løsning i EU, hvis der ikke kan opnås en bredere international aftale. I underudvalgets arbejde vil der også blive lagt særlig vægt på bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse samt finansiel gennemsigtighed i forbindelse med beskatning.

Underudvalget vedrørende skatteanliggender har 30 medlemmer, hvoraf EPP-Gruppen har 8.

FISC