committee

Skatteanliggender

Bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse

Underudvalget om Skatteanliggender (FISC), der er nedsat under Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), er ansvarligt for skatterelaterede spørgsmål, og dets mandat fokuserer på bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse.

Fair, loyal og gennemsigtig skattekonkurrence er afgørende for at fremme konkurrenceevnen i det indre marked, skabe arbejdspladser og fremme økonomisk vækst. Dette underudvalg arbejder på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning gennem eksperthøringer, debatter med ministre og nationale parlamentarikere, undersøgelsesmissioner og udkast til henstillinger.

Én af vores vigtigste prioriteter har været at støtte den nye globale selskabsskatteaftale, der ledes af OECD, og som har til formål at sikre, at multinationale selskaber betaler skat dér, hvor de genererer deres overskud, og ikke blot hvor de har deres hovedsæde, og at indføre en minimumssats for selskabsbeskatning på 15 %. Det er af afgørende betydning, at denne aftale gennemføres på en forholdsmæssig og konkurrencedygtig måde, så det indre markeds integritet sikres.

EPP-Gruppen har stået i spidsen for håndteringen af vigtige spørgsmål såsom beskatning af den digitale verden. I øjeblikket er vores skattesystem stærkt afhængigt af fysisk tilstedeværelse, hvilket ikke egner sig til den digitale tidsalder, som vi lever i.

FISC