committee

Retsudvalget

Beskyttelse af EU-retten og af europæernes rettigheder

Dets øvrige ansvarsområder omfatter statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og tjenestemandsvedtægten, der bl.a. omfatter privilegier og immuniteter samt kontrol af medlemsoplysninger. Udvalget vedtager ligeledes foranstaltninger i tilknytning til retligt og administrativt samarbejde i civile spørgsmål, det beskæftiger sig med miljøansvar og sanktioner af miljøkriminalitet og sikrer, at Europa-Parlamentets rettigheder og beføjelser beskyttes ud fra et juridisk synspunkt.

Når det gælder intellektuelle ejendomsrettigheder, presser udvalget kraftigt på for at sikre, at ændringer af EU's varemærkeregler, forretningshemmeligheder og fremtidige ophavsrettigheder lever op til de europæiske virksomheders og borgeres behov. Hvad angår selskabslovgivningen, går en central prioritet ud på at sikre, at nye insolvensregler lever op til kravene, og at nye forslag om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar støtter Europas voksende antal SMV'er.

Samtidig har udvalget fortsat fokus på borgere, familier og virksomheder med den kommende gennemgang af privat folkeret om ægteskab og forældremyndighed (herunder bortførsler af børn) samt småkravsproceduren.

Endelig bistår udvalget Parlamentet med at udforme en udtalelse om en række meget tekniske spørgsmål i tilknytning til lovgivninger, input fra nationale parlamenter og forsvar af Parlamentets interesser ved domstolene.

Recent activities

Andet relateret indhold