committee

Retsudvalget

Sikring af europæisk lovgivning og beskyttelse af europæernes rettigheder

Dets andre ansvarsområder omfatter statutten for medlemmer og personalevedtægter, der blandt andet ser på privilegier og immuniteter sammen med verifikationen af medlemmernes akkreditiver. Udvalget vedtager også foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civile sager, beskæftiger sig med miljøansvar og sanktioner mod miljøkriminalitet og sikrer, at Europa-Parlamentets rettigheder og prærogativer er beskyttet fra et juridisk synspunkt.

Når det kommer til intellektuel ejendomsret, presser udvalget hårdt på for at sikre, at ændringer i EU's varemærkeregler, forretningshemmeligheder og fremtiden for ophavsret opfylder de europæiske virksomheders og borgeres behov. Hvad angår selskabsret, er udvalgets topprioritet at sikre, at nye insolvensregler holder til en nærmere undersøgelse, og at nye forslag om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar støtter Europas voksende antal SMV'er.

Samtidig fastholder udvalget sit fokus på borgere, familier og virksomheder med den forestående gennemgang af international privatret omkring ægteskabssager og spørgsmål om forældreansvar (herunder børnebortførelser) og småkravsproceduren.

Endelig hjælper udvalget Parlamentet med at danne sig en mening om en række meget tekniske spørgsmål omkring lovgivning, input fra nationale parlamenter og forsvaret af Parlamentets interesser i retten.

Retfærdigheden bærer sin vægt med bind for øjnene

Andet relateret indhold