committee

International Handel

En samvittighedsfuld handelspolitik

Lissabontraktaten giver Europa-Parlamentet en afgørende rolle i forbindelse med fastlæggelsen af EU's handelspolitik, der i praksis fungerer som dens demokratiske samvittighed. Europæisk handelslovgivning og internationale handelsaftaler kan kun gennemføres med Europa-Parlamentets godkendelse.

Dette udvalg er ansvarligt for spørgsmål vedrørende Unionens fælles handelspolitik og dens eksterne økonomiske forbindelser. Det godkender handelsaftaler sammen med foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder, der er omfattet af folkeretlige instrumenter.

Går ind for fri og fair handel

EPP-Gruppen mener, at frihandel og globalisering i betydelig grad har forbedret levestandarderne og mindsket fattigdommen i EU og rundt om i verden. Vi går fuldt og helt ind for fri og fair handel og ønsker at åbne markeder, samtidig med at de lige konkurrencevilkår bevares. Vi ønsker også, at handel skal være baseret på retsstaten, skal udbrede de grundlæggende principper om demokrati og menneskerettigheder og skal udrydde fattigdommen i verden.

Vi ønsker gennemsigtighed og åbenhed i alle faser af handelsforhandlingerne, men vi forsvarer fortrolighed, hvor den er nødvendig for at opnå de bedst mulige forhandlingsresultater. Vi vil altid sikre, at vores offentlige forsyningsvirksomheder og tjenester beskyttes i alle aftaler. Vi vil også sikre retten til at beskytte, fremme og finansiere kultur og kulturel mangfoldighed samt mediernes frihed og mangfoldighed, således at vi fortsat kan opfylde de demokratiske, sociale og kulturelle behov i vores samfund.

Recent activities

Andet relateret indhold