committee

International Handel

En handelspolitik med samvittighed

Lissabontraktaten giver Europa-Parlamentet (EP) en afgørende rolle i definitionen af EU's handelspolitik, og det fungerer effektivt som dets demokratiske samvittighed. Europæisk handelslovgivning og internationale handelsaftaler kan kun implementeres med Europa-Parlamentets samtykke.

Dette udvalg er ansvarligt for spørgsmål vedrørende EU's fælles handelspolitik og eksterne økonomiske relationer. Det godkender handelsaftaler sammen med foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder, der er omfattet af internationale lovgivningsinstrumenter.

Forpligtet til fri og fair handel

EPP-gruppen mener, at frihandel og globalisering har forbedret levestandarden betydeligt og reduceret fattigdommen i EU og resten af verden. Vi går ind for fri og fair handel og ønsker at åbne markederne, samtidig med at vi opretholder lige konkurrencevilkår. Vi ønsker også, at handel skal være baseret på retsstatsprincippet, for at udbrede grundlæggende principper om demokrati og menneskerettigheder samt udrydde fattigdom i verden.

Vi ønsker gennemsigtighed og åbenhed i alle faser af handelsforhandlinger, men vi forsvarer fortrolighed, hvor det er nødvendigt for at opnå de bedste forhandlingsresultater. Vi vil altid sikre, at vores offentlige forsyninger og tjenester er beskyttet i alle aftaler. Vi vil også sikre retten til at beskytte, fremme og finansiere kultur og kulturel mangfoldighed, såvel som mediefrihed og mangfoldighed, så vi fortsat kan tjene de demokratiske, sociale og kulturelle behov i vores samfund.

Et virtuelt kort vises over hænderne på en mand, der holder en smartphone.

Recent activities

Andet relateret indhold