committee

Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Afskaffelse af kønsbaseret diskrimination

Udvalget er ansvarligt for at definere, fremme og beskytte kvinders rettigheder i og uden for Europa og for en ligestillingspolitik. Dette omfatter kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, og hvordan de behandles på arbejdspladsen ved at finde en balance mellem erhvervsarbejde og familietid og indføre fleksible arbejdsordninger, der omfatter forskellige former for orlov eller adgang til plejefaciliteter.

Det handler også om den horisontale implementering af princippet om ligestilling mellem kønnene på tværs af alle EU's politiske sektorer, om at skabe lige muligheder inden for uddannelse, styrke kvinders potentiale i landdistrikterne, fremme IKT og digitalisering, stimulere kvinders iværksætteri og tage hånd om kvinders trivsel og sundhed.

EPP-Gruppens generelle bekymringer drejer sig om lønforskelle, kvinders økonomiske uafhængighed, fattigdom blandt kvinder, kvinders underrepræsentation i beslutningstagningen samt trafficking og vold mod kvinder og piger. Vi går ind for fuldstændig ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til lønninger og pensioner samt karriereudvikling i alle medlemsstater.

EPP-gruppen opfordrer til målrettede foranstaltninger, der sigter mod at øge kvinders beskæftigelsesfrekvens for at bekæmpe den vedvarende kønsbestemte beskæftigelsesforskel på 11,5 % og udnytte det fulde potentiale af kvinders kompetencer og færdigheder på arbejdsmarkedet. Vi har også lagt vores kræfter i at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger for at sikre, at ofrene beskyttes, og at gerningsmændene straffes.

En kvinde smiler til kameraet

Andet relateret indhold