Hvordan vi gør

Vi samler de centrum-højre politikere du har valgt i dit medlemsland. Disse MEP’er fra hvert enkelt land indgår i nationale delegationer der sidder sammen i vores politiske gruppe. Din delegation vil fremme det nationale synspunkt og på den måde påvirke de valg, EPP-Gruppen træffer som helhed.

Find ud af, hvordan de MEP’er du vælger ind repræsenterer dig og dine interesser i forhold til lovgivningsarbejdet og andre europæiske politiske spørgsmål.

MEP'er i EPP-Gruppens mødelokale

Sådan arbejder vi i praksis

Vores gruppe mødes før hver eneste plenarsamling for at fastlægge vores stilling til de emner der et på dagsordenen i Europa-Parlamentet og hvordan vi vil stemme. Inden da, er er det foregået meget forberedende arbejde i udvalgene og i delegationer for at nå frem til den optimale politik under hensyntagen til mange forskellige synspunkter. For at sikre en sammenhængende politik, strukturerer vi vores forberedende arbejde gennem fire arbejdsgrupper som hver især dækker flere udvalg. De MEP’er du vælger ind sidder i en eller flere af disse arbejdsgrupper. Mange vil også have en positon i gruppens ledelsesstruktur.