committee

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Beskyttelse af rettigheder i og uden for Europa

Migrations- og asylregler falder også ind under dette udvalgs ansvarsområde. EPP-gruppen kræver en mere retfærdig fordeling og deling af ansvaret for asylansøgere mellem EU's medlemslande ved at opfordre Europa-Kommissionen til at supplere det eksisterende system med en bindende mekanisme.

Udvalget beskæftiger sig også med spørgsmål om databeskyttelse og privatlivets fred i den digitale tidsalder og forvaltning af fælles grænser. EPP-gruppen presser hårdt på for robust databeskyttelse for EU-borgere sammen med retssikkerhed og tillid for virksomheder med et overordnet mål om at forbedre EU's konkurrenceevne. Den nye generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der støttes af EPP-gruppen, giver europæerne kontrollen over deres personlige data tilbage.

Nærbillede af en hammer, der hviler på sit stativ

Andet relateret indhold