committee

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Beskyttelse af rettigheder i og uden for EU

Reglerne om migration og asyl henhører også under dette udvalgs kompetenceområde. EPP-Gruppen kræver en mere retfærdig fordeling og deling af ansvaret for asylansøgere mellem EU's medlemsstater ved at opfordre Kommissionen til at supplere det nuværende system med en bindende mekanisme.

Udvalget beskæftiger sig ligeledes med spørgsmål i tilknytning til databeskyttelse og retten til privatliv i den digitale tidsalder og beskyttelse af de fælles grænser. EPP-Gruppen presser kraftigt på for at sikre en omfattende databeskyttelse for EU-borgerne samt retssikkerhed og tillid for virksomhederne med det overordnede formål at øge EU's konkurrenceevne. Med støtte fra EPP-Gruppen har den nye generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) atter givet EU-borgerne kontrollen over deres personoplysninger.

Andet relateret indhold