committee

Transport og Turisme

Mere investering og mindre forurening

Udvalget har navnlig ansvaret for at skabe en fælles EU-politik for jernbane- og vejtransport, transport ad indre vandveje samt sø- og lufttransport. Dets indflydelse går fra fastsættelse af fælles transportregler inden for EU til udvikling af infrastruktur til trans europæiske netværk. Det beskæftiger sig også med posttjenester og turisme.

Vi vil fortsat kræve en strengere overvågning og kontrol for at garantere en sikker mobilitet for alle transportmidler. Vi støtter også renere transportformer, der medfører mindre forurening og global opvarmning. Renere transport kræver investering i innovative teknologier og fremme af EU-standarder.

Vi har opnået meget. I 2011 vedtog vi vigtige foranstaltninger i vejsikkerhedsprogrammet, herunder obligatoriske selealarmer i biler. Vores DiscoverEU-initiativ har allerede givet 15 000 unge, der fyldte18 år, en gratis billet, så de kan opleve det europæiske kontinent med tog. Og takket være vores indsats er der indført nye regler for kompensation af passagerer, der har oplevet forsinkelser.

Men der skal gøres endnu mere. EPP-Gruppen støtter alle EU-projekter rettet mod mere intelligent og mere sammenkoblet transport, herunder trans europæiske netværk (TEN-T), der finansierer projekter inden for jernbane- og vejtransport, transport ad indre vandveje samt sø- og lufttransport i alle EU-medlemsstater.

Andet relateret indhold