committee

Transport og Turisme

Flere investeringer og mindre forurening

Udvalget har navnlig ansvaret for at skabe en fælles EU-politik for jernbane- og vejtransport, transport ad indre vandveje samt sø- og lufttransport. Dets indflydelse spænder fra fastlæggelse af fælles regler for transport i Den Europæiske Union til udvikling af infrastrukturen for transeuropæiske net, ikke kun inden for EU, men også omfattende nabolande som Ukraine og Moldova. Det beskæftiger sig desuden med turisme og posttjenester.

Vi vil fortsat arbejde på at skaffe sikker og økonomisk overkommelig mobilitet for alle. Vi støtter ligeledes renere og mere bæredygtige transportløsninger, uden at der skabes transportfattigdom. Hvis vores transport skal blive renere, er der brug for investeringer i innovative teknologier og fremme af fælles standarder på EU-plan.

Hvad det angår, har vi allerede opnået en hel del. Vi har truffet vigtige foranstaltninger for at begrænse transportemissionerne og har gjort det på en ansvarlig måde for at forblive konkurrencedygtige, beskytte vores industrier og familier mod stigende priser og sikre, at ingen arbejdspladser forlader Europa.

Derudover har 35 000 unge fået en gratis togbillet til deres 18-års fødselsdag gennem vores DiscoverEU-initiativ, så de kan udforske det europæiske kontinent. Takket være vores indsats er der indført nye regler for kompensation til fordel for passagerer, der har oplevet forsinkelser.

Men der er stadig mere, der skal gøres. EPP-Gruppen støtter alle EU-projekter, der har til formål at gøre transport mere intelligent og sammenkoblet. Disse omfatter det transeuropæiske net (TEN-T), som finansierer vej-, jernbane-, sø-, indre vandvejs- og lufttransportprojekter i alle EU-medlemsstater i den hensigt at skabte et reelt europæisk transportnet i stedet for et kludetæppe.

En mand med hat kigger på en afgangstavle på en station.

Andet relateret indhold

Related Position Papers

Publikation picture
publications
Læs mere

1 / 1