committee

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Øge unges beskæftigelse, inddragelse og mobilitet

Udvalget beskæftiger sig bl.a. med en erhvervsuddannelsespolitik (herunder faglige kvalifikationer), fri bevægelighed for arbejdstagere og pensionister samt forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet (undtagen kønsbaseret forskelsbehandling, der henhører under kompetenceområdet for Udvalget om Kvinders Rettigheder).

Rent praktisk prioriterer dette udvalg vores foranstaltninger til fremme af unges beskæftigelse og iværksætteri, fremme af et inklusivt arbejdsmarked og fremme af arbejdskraftens mobilitet.

Vi har gjort væsentlige fremskridt. Vi har kæmpet for en forøgelse af EU-støtten til alle ungdomsrelaterede politikker, fra bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed til programmer for unge (f.eks. EU-ungdomsgarantien og Erasmus+).

Vi mener, at investering i uddannelse og livslang læring er vigtige prioriteter, hvis vi ønsker at give unge europæere bedre udsigter og opbygge en mere dynamisk, innovativ og konkurrencedygtig økonomi, og vi arbejder aktivt på at realisere disse mål.

Recent activities

Andet relateret indhold