committee

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Fremme af færdigheder, inklusion og arbejdskraftens mobilitet

Arbejdet i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) omfatter politikker for kompetenceudvikling, erhvervsuddannelse, arbejdskraftens frie bevægelighed, forskelsbehandling på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet samt beskyttelse af mental og fysisk sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

EPP-Gruppens mål for dette udvalg omfatter fremme af foranstaltninger, der kan styrke unges beskæftigelse og iværksætterånd, fremme af et inklusivt arbejdsmarked og fremme af arbejdstagernes mobilitet. I den henseende har EPP-Gruppen opnået store sejre som f.eks. øget europæisk finansiering til alle ungdomsrelaterede politikker, herunder programmer som EU's ungdomsgaranti og Erasmus+.

I lyset af det europæiske år for færdigheder (maj 2023-maj 2024) slår EPP-Gruppen – som initiativtageren hertil – til lyd for mere ambitiøse tiltag, der kan matche europæernes jobønsker og færdigheder med et fremtidsorienteret arbejdsmarked, som er egnet til at tackle den digitale og grønne omstilling af vores økonomi. Opkvalificering, omskoling og livslang læring er derfor vigtige prioriteter. Vi presser på for at opnå en win-win-situation for alle involverede parter og lægger i den forbindelse stor vægt på social dialog.

Overordnet set har vi arbejdet hen imod et mere konkurrencedygtigt og dynamisk arbejdsmarked og for en tilsvarende socialøkonomi, samtidig med at nærhedsprincippet respekteres fuldt ud.

3 sikkerhedshjelme sidder på et betongulv

Andet relateret indhold