Mission


  • At arbejde til gavn for europæerne for at bygge et mere ambitiøst og selvsikkert Europa, hvor alle har lige muligheder for at få succes; at forsvare et forenet Europa der respekterer subsidiaritet, uden modsætning mellem europæisk, national og lokal identitet.

  • At sætte folk i centrum af det europæiske projekt, at styrke europæisk demokrati og ansvarliggøre dets institutioner; at forsvare den europæiske livsstil, tale for et forenet Europa baseret på værdierne menneskelig værdighed, frihed, solidaritet, respekt for menneskerettigheder og retsstaten.

Vision


Et forenet Europa, hvor hver enkelt er i stand til at realisere sit fulde potentiale. Et mere fair, mere konkurrencedygtigt og demokratisk Europa, hvor folk rejser, arbejder, laver forretninger, investerer, lærer fra hinanden, køber, sælger, samarbejder og finder sammen. Et selvsikkert Europa der anerkender dets unikke historie og arv og forsvarer dets livsstil. Et stærkt Europa der er klar til at indtage en lederroller i verden.

Værdier


  1. Vi værdsætter menneskelig værdighed, frihed og ansvar, lighed og retfærdighed og solidaritet og subsidiaritet. Vi anerkender de kristne-jødiske værdier som vores grundlag og er engageret i at forsvare religionsfrihed over alt i verden.

  2. Vi forsvarer det repræsentative demokrati, magtens adskillelse, menneskerettigheder og retsstaten, vi går op imod enhver form for totalitarisme fra ethvert ideologisk ophav.

  3. Vi står for et fair samfund der sørger for lige muligheder og beskytter fremtidige generationers legitime interesser. Vi står for en social markedsøkonomi baseret på frihed, ansvar og fairness, der fremmer privat virksomhed, omfavner økonomisk velstand og lader ingen i stikken.

  4. Vi er tilhængere af en ansvarlig forvaltning af naturens ressourcer, der tilfredsstiler vores berettigede behov og forbedrer levevilkårene for alle, sikrer en bæredygtig udvikling der beskytter vores planet for de fremtidige generationer. Vi opmuntrer ny teknologi, forskning og innovation som har til formål at forbedre vores livskvalitet.