EPP Gruppen
I Europa-Parlamentet

Vores engagement for et stærkt Europa

EPP-familien har formet historien om europæisk integration. I dag, når Europa igen står over for udfordringer, insisterer vi på at respektere denne arv ved at forblive tro mod vores overbevisninger: et forenet Europa baseret på værdierne menneskelig værdighed, frihed, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, solidaritet og subsidiaritet.

Vi står for et selvbevidst Europa, der er stolt af landene mod både øst og vest, det mindste såvel som det største land. Vi står for et ambitiøst Europa, der beskytter, bevarer vores værdier, skaber muligheder og giver europæerne handlekraft.

Vores holdning til

Economy, jobs & environment working group image

Retlige- og indre anliggender

Legal & home affairs working group image

Økonomi, job og miljø

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budget, landbrug og regionaludvikling