Stillinger

Hvis du overvejer en karriere i de europæiske institutioner, kunne du måske overveje EPP Gruppen.

Vi rekrutterer og opkvalificerer engagerede, ambitiøse mennesker med lyst til at engagere sig i udviklingen af Den Europæiske Union og fremme integrationen i Europa. Vores job er at betjene medlemmerne af EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet (EP), den største og mest indflydelsesrige politiske gruppe.

Vores dedikerede og dygtige ansatte støtter MEP'erne i deres arbejde og følger Parlamentets dagsorden tæt. Vi har politiske rådgivere med ekspertise inden for Den Europæiske Unions komplekse virkemåde. Vi har kommunikationsmedarbejdere, der sikrer, at gruppens budskaber trænger igennem, både via traditionelle medier og online. Vores kolleger i it-afdelingen sørger for, at vi har moderne redskaber, der får vores arbejde til at glide nemt. Vores HR-afdeling støtter vores ansatte administrativt.

Vores kollegaer kommer fra alle EU medlemslande og fra EU kandidatlande. Vi har omkring 300 permanente og kontrakt ansatte og de er en del af EU’s embedsstab.

 

2 medlemmer af staben iklædt stabs t-shirt og som holder EPP-gruppe balloner til åbent hus i parlamentet

Fortegnelse over ledige poster

Find vores ledige stillinger   Engelsk udgave  på denne side

Vores stab omfatter:

Midlertidig ansatte

Størstedelen af vores personale er midlertidigt ansatte med en kontrakt på ubestemt tid. De rekrutteres gennem en udvælgelsesprocedure, der omfatter skriftlige og mundtlige prøver. Gruppen offentliggør ledige stillinger nedenfor på denne side.

Kontrakt ansatte

Gruppen har også et antal kontraktansatte. Som regel bliver disse kolleger rekrutteret fra en reserveliste udarbejdet efter en indgående samtale med en udvælgelseskomité. Deres kontrakter er på maksimalt 6 år.

Tjenestemænd

Blandt den permanente stab er der også et lille antal EU tjenestemænd, primært fra Europa-Parlamentet som er udstationeret til gruppen.

Our Recruitment Process

Online ansøgning

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer

FAQ

Generally, depending on the number of applications received, it may take up to three months from a publication of a notice of recruitment to a reserve list for temporary agents, and two to three months for contract agents.

 

The EPP Group ensures that applicants' personal data are processed in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, particularly as regards their confidentiality and security and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision N° 1247/2002/EC.

 

The EPP Group is an equal opportunities employer that is committed to diversity and to creating inclusive working environment. We encourage applications from qualified individuals who fulfil the job requirements, regardless of their age, race, ethnic origin, religion or belief, disability, sexual identity or any other characteristic.