Uden for Europas grænser

Vores Arbejdsgruppe om Udenrigsanliggender har indflydelse på EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den udarbejder rapporter om, hvordan europæiske midler anvendes, og støtter Europa-Parlamentet i beslutninger om internationale aftaler. Den har ført an i EU's bestræbelser på at sikre EU's ydre grænser og har presset på for og arbejdet aktivt hen imod oprettelsen af en europæisk forsvarsunion og visumliberalisering. Det vestlige Balkan er også en prioritet for os. Vi ønsker at integrere det i EU ved at tilskynde til reformer for at sikre retsstatsprincippet, bekæmpe korruption og sikre et uafhængigt retssystem.

Formand

Our position

En ægte global leder

For at tage en global lederrolle i udenrigspolitiske spørgsmål må EU fortsætte med at styrke sin evne til at tale med en stemme, herunder at flytte fra enstemmigt til flertalsbeslutninger om udenrigsanliggender.

Vi er overbevist om, at Europa fortsat må aktivt forsvare menneskerettighederne, demokratiet og EU's grundlæggende principper i alle EU-politikker, der har en ekstern dimension, såsom udvikling, migration, sikkerhed, terrorbekæmpelse, udvidelse og handel.

Europa bør fortsætte med at styrke sin sikkerhed og bevæge sig mod en ægte Forsvarsunion. Vi skal også prioritere energisikkerhed i Europa og forhindre, at energi anvendes som et politisk redskab.

Det transatlantiske partnerskab, der er en grundsten i freden efter den anden verdenskrig, baseret på fælles værdier og interesser, står over for et stort antal udfordringer på kort sigt, men de langsigtede relationer forbliver stærke, og samarbejdet mellem EU og USA, som ligesindede partnere, er afgørende. Ligesom et åbent og multilateralt system for fri og fair handel.

Vi ønsker, at EU fortsætter sit engagement om at udrydde ekstrem fattigdom inden 2030, hvor EU fortsat er den førende globale udviklingsbistand. EU skal prioritere bistand til lande med en historik over god regeringsførelse og respekt for demokratiske principper og menneskerettigheder.

Global handel og investeringer

Vi sigter mod at opbygge et globalt handelssystem, der er så åbent og retfærdigt som muligt; en, der ville gøre det muligt for Europa at bygge politiske forbindelser og skabe nye arbejdspladser i sine eksporterende industrier.

Vi vil gerne se, at Europa fortsætter med at opbygge frie og retfærdige handelsaftaler, der sikrer Europas høje standarder inden for forbruger-, miljø-, social- og databeskyttelse, som dem med Canada eller Japan, som en måde at åbne markeder for, stimulere væksten, lindre fattigdom og skabe muligheder for europæere.

Beskyttelse af vores nærområde

EU skal fortsætte med at opbygge skræddersyede partnerskaber i det europæiske naboskab baseret på "mere for mere", styrkelse af demokratiske processer og retsstatsprincippet. Vi skal også hjælpe med at stabilisere disse regioner og bringe dem tættere på Europa, idet vi står over for Ruslands fortsatte forsøg på at destabilisere vores naboer og genoprette dens indflydelse på de tidligere sovjetiske lande.

Udvidelsen har været en af EU's succeshistorier. Vi bør fortsætte med at dømme hvert kandidatland ud fra deres egne resultater, samtidig med at der tages hensyn til fuld respekt for Københavnskriterierne og EU's integrationskapacitet, som skal styrkes.

Vi står ved Thessaloniki-forpligtelserne, især i Sydøsteuropa, hvor vi vil skabe de rigtige forudsætninger for udvidelserne.