committee

Folkesundhed

Folkesundhed skal gøres til en EU-prioritet

Vi har konsekvent opfordret til at der skabes en europæisk sundhedsunion, der giver EU-borgerne reelle fordele. Dette underudvalg vil bidrage til at opfylde dette mål.

Vi sætter fokus på at styrke EU's sundhedspolitikker, knaphed på lægemidler,medicinsk udstyr, behandling og forebyggelse af sygdomme, genopretningsevne i forsyningskæden og grænseoverskridende samarbejde for at forbedre EU's beredskab over for fremtidige sundhedskriser.

Det er også afgørende at sikre, at europæiske patienter har adgang til lægemidler til overkommelige priser og kan bevæge sig frit i EU.

Vi fører også kontrol med det arbejde, der udføres af Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

Underudvalget behandler desuden ikke-lovgivningsmæssige sager. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed er fortsat ansvarlig for behandling af lovforslag og afstemninger.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Andet relateret indhold