Vores prioriteter

Gå på opdagelse i EPP-Gruppens moderniseringsdagsorden for et forenet og sikkert Europa med økonomisk styrke og socialt ansvar. Vi ønsker at sikre, at alle europæere, uanset deres baggrund, har en chance for at tjene til livets ophold og tage den europæiske levevis til sig.

EPP Group Modernisation Agenda: A Europe that Protects YOU

En europæisk sikkerhedspagt

Et Europa der former fremtiden

Et Europa af relevans for borgerne

Et EU der bringer mennesker sammen

Sikkerhed: en europæisk sikkerhedspagt

122197

Verden rystes af krige, pandemier, øget kriminalitet og cybertrusler, og derfor går vi ind for en europæisk sikkerhedspagt for et EU, der beskytter sine borgere. Vi ved, hvad der skal gøres – nu er tiden inde til at gøre det. Vi har brug for et fælles europæisk forsvar, der er kompatibelt med NATO, og for at investere i fremtidens forsvarsteknologier. Vi er nødt til bedre at beskytte vores ydre grænser og få bedre styr på migrationsstrømmene, men tillige til at værne om vores indre sikkerhed for så vidt angår at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet samt rum- og cybertrusler. EU skal i den nye geopolitiske situation også kunne værne om vores interesser ved at forstå og styrke vores rolle i verden og tale med én stemme på den globale scene. Vi vil i den næste valgperiode arbejde for en europæisk sikkerhedspagt til at beskytte alle europæere.

Læs mere

Energi, beskæftigelse og konkurrenceevne: et Europa der former fremtiden

122196

Europæerne forventer ikke blot et EU, der beskytter, men også et ambitiøst EU, der går forrest og former verden af i dag. EPP har været med i førerfeltet siden den europæiske integrations begyndelse; nu ønsker vi at føre EU ind i fremtiden. Vores sociale markedsøkonomi har fået Europa op i omdrejninger, uden at nogen er blevet hægtet af. Hvad enten det gjaldt kul, fragtskibe eller data har vi skabt succeser ved at nedbryde de barrierer, der adskilte os. Vi ved, at Europa kan være kontinentet for den næste digitale bølge og det globale knudepunkt for teknologisk innovation. Dette potentiale giver os et enormt ansvar: Vi skal skabe kvalitetsjob, styrke vores partnerskaber med demokratier rundt om i verden og beskytte vores uafhængighed. Vi skal forstå at frigøre Europas potentiale til at forme vores fremtid.

Læs mere

Kvalitet: et Europa af relevans for borgerne

122195

Vores EU er et sted, der er bygget af og for alle. I vanskelige tider skal vi skabe resultater, hvor det virkelig betyder noget for borgerne. Vi ønsker, at EU gør en reel forskel for borgerne. Vi ønsker at sikre, at alle, uanset hvor de bor, har adgang til god sundhedspleje. Vi ønsker en ambitiøs klimapolitik, der inddrager alle borgere og efterlader en bedre planet til de kommende generationer. Vi ønsker de bedste innovationer og de mest effektive markedsmekanismer for at sikre, at der i EU udvikles idéer, værktøjer og produkter, der gør en forskel for hele verden.  Europa må ikke gå enegang – kun sammen med vores partnere kan vi indfri vores globale klimamål. Vores evne til at innovere og vores sociale markedsøkonomi er vores bedste ressourcer til at forfølge denne målsætning. EU skal være det sted, hvor erhvervslivet og forskningen sammen gør borgernes liv bedre. Samtidig støtter vi vores virksomheder, landbrugere og fiskere ved at sikre deres konkurrenceevne og skabe betingelserne for at skabe kvalitetsjob og sørge for fødevarer til overkommelige priser for alle europæere. Vi ønsker at opbygge et EU, der skabe resultater dér, hvor det virkelig betyder noget: menneskers trivsel, en bæredygtig fremtid og grænseløse muligheder.

Læs mere

Solidaritet: Et EU der bringer mennesker sammen

122194

Vi ser for os et EU indgydt en fornyet ånd af mellemfolkelig solidaritet, og som udbreder denne vision hinsides sine grænser. Vi ønsker et Europa, der tager sig af alle og beskytter de mest sårbare i vores samfund. Vores unikke EPP-tilgang kombinerer indsatsen for konkurrenceevne og økonomiske muligheder med en stærk følelse af social solidaritet og ansvarlighed. Solidaritet er ikke en hindring, men en drivkraft for vækst: den ene er ikke mulig uden den anden. Vi tror på et EU, der arbejder sammen, omfatter alle, skaber de bedste betingelser for at stifte familie, skabe jobs, styrker vores unge, kvinder og familier og skaber de bedst mulige vilkår for erhvervslivets trivsel, samtidig med at vi forventer, at hver gør sin del til fællesskabet. Vi ønsker et EU, der omformer forskellige interesser til brobygninger og konflikter til solidaritet.

Læs mere