Vores prioriteter

Verden er i en fase med dybe forandringer: digitalisering, globalisering, migration, demografisk udvikling, nye sikkerhedsudfordringer. Disse ændringer har også påvirket Europa, til det punkt, at selve det europæiske projekt udfordres både udefra og indefra. EU skal måles ved dens evne til at imødegå disse udfordringer og forbedre folks daglige liv. Vi har gjort ekstraordinære fremskridt i spørgsmål, der er vigtige for europæere: sikring af vores grænser, bekæmpelse af terrorisme, styrkelse af investeringer og jobskabelse. Men vi skal fortsat være ambitiøse.

Positionspapirer