committee

Kultur og Uddannelse

Forbedring af viden og kultur i EU

Dets kompetenceområde er ret bredt, da det beskæftiger sig med spørgsmål i tilknytning til den audiovisuelle politik, informationssamfundets kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter, ungdomspolitik og udviklingen af politikken for sport og fritid samt informations- og mediepolitikken.

EPP-Gruppen ønsker at styrke EU's hovedformål: at bringe mennesker sammen. Vores DiscoverEU-initiativ, som blev lanceret i 2018, har allerede foretaget en væsentlig investering i Europas fremtid ved at give 15 000 unge, der fyldte 18 år, en gratis billet, så de kan opleve det europæiske kontinent med tog.

Vi støtter også alle Europa-Parlamentets projekter, der har til formål at forbedre viden og kultur i EU, herunder "Erasmus+"-programmet for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, initiativet "Et Kreativt Europa", der støtter EU's kulturelle og kreative sektorer, og programmet "Europa for Borgerne".