committee

Andragender

Forbedring af fremtidig lovgivning

Rent praktisk har det ansvaret for at behandle andragender og for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand. Det spiller også en vigtig rolle i påvisningen af problemer med gennemførelsen af EU-retten i medlemsstaterne.

EU-traktaterne sikrer alle unionsborgerne retten til at skrive til Europa-Parlamentet om de forskellige problemer, de støder på i dagligdagen, når blot disse problemer vedrører Den Europæiske Unions arbejdsområde.

Når alt kommer til alt, kan EU-borgernes direkte erfaringer med EU-retten hjælpe os som lovgivere. Vi bør udnytte disse erfaringer bedre med henblik på at forbedre fremtidig lovgivning.