committee

Andragender

Forbedring af fremtidig lovgivning

På det praktiske plan er den ansvarlig for behandlingen af andragender og også for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand. Det har også en vigtig rolle i at hjælpe med at identificere problemer med implementeringen af EU-lovgivning i medlemslandene.

EU's traktater garanterer alle europæiske borgere retten til at skrive til Europa-Parlamentet om de forskellige typer af problemer, de støder på i deres hverdag, når disse spørgsmål falder inden for EU's aktivitetsområde.

Når alt kommer til alt, kan de europæiske borgeres direkte erfaringer med EU-lovgivningen hjælpe os som lovgivere. Vi bør udnytte dem bedre til at forbedre den fremtidige lovgivning.

En kvinde underskriver et dokument på et clipboard