committee

Industri, Forskning og Energi

Forberedelse af EU på den næste innovationsbølge

Det har også ansvaret for forskningspolitikken, herunder udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater. Det beskæftiger sig med energipolitiske foranstaltninger, bl.a. indførelse af en infrastruktur til et trans europæisk energinetværk. Udvikling af informationssamfundet og informationsteknologien, bl.a. udvikling af infrastruktur til et trans europæisk telekommunikationsnetværk.

Hvis EU skal udvikle sig til et globalt konkurrencedygtigt, innovativt og borgerorienteret digitalt indre marked, skal den europæiske industri først digitaliseres. Vi fokuserer på at sikre, at EU-politikken forbereder EU på den kommende digitale innovationsbølge.

Vores SME Circle sikrer, at EU's politikker fremmer SMV'erne ved at påvise og bekæmpe de uforholdsmæssige byrder og bureaukratiske begrænsninger, som EU-reglerne pålægger dem. Det kæmper også for at sikre, at det indre marked og kapitalmarkedsunionen tjener SMV'erne, og at forskerne udbreder deres resultater på en sådan måde, at SMV'erne kan udnytte dem.

Endelig arbejder vi hårdt på at sikre, at EU's politikker tillader medlemsstaterne at udnytte EU's energipolitiks fulde potentiale. En fuldstændig udnyttelse af politikken er centralt både for sikring af energiforsyning og af energieffektivitet, der er centrale elementer i en konkurrencedygtig økonomi.

Andet relateret indhold