committee

Industri, Forskning og Energi

Et mere konkurrencedygtigt Europa

Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) beskæftiger sig med en lang række vigtige EU-politikområder: lige fra at gøre vores industri mere konkurrencedygtig, udvikle en ambitiøs europæisk forsknings-, innovations- og rumpolitik, fastsætte regler for telekommunikation og fremme digitalisering til at gøre energi mere bæredygtig og samtidig sikker og økonomisk overkommelig. Derfor befinder ITRE-udvalget sig på toppen af EPP-Gruppens politiske dagsorden.

EPP-Gruppen arbejder hårdt på at holde energipriserne nede og samtidig forbedre energieffektiviteten og øge andelen af vedvarende energi for at gøre vores energisystem mere bæredygtigt og modstandsdygtigt. Europa og dets industri skal blive mere konkurrencedygtig og innovativ og blive en reel leder inden for moderne digitale teknologier. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er særligt vigtige for os. Med vores SME Circle sigter vi mod at sikre, at EU's politikker ikke pålægger små virksomheder – som er med til at udgøre rygraden i vores økonomi – uforholdsmæssigt store byrder.

En kvinde i fluorescerende vest og hjelm holder en modelvindmølle.

Andet relateret indhold