committee

Regional udvikling

Fremme af samhørighed og økonomisk udvikling

Udvalget har ansvaret for at vurdere EU-politikkernes indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed, så der sikres en effektiv investering af offentlige midler. Det er også ansvarligt for at koordinere EU's strukturinstrumenter.

EPP‑Gruppen slår til lyd for en samhørighedspolitik, der kan fungere som en strukturpolitik til at fremme vækst og økonomisk udvikling i alle EU's regioner og som et centralt EU-instrument til investering i realøkonomien. Den skal være et udtryk for europæisk solidaritet, som mindsker de økonomiske, sociale og geografiske forskelle. Det skal også være en politik, der består i en ægte og fælles europæisk interesse i at sikre beskæftigelse og vækst i alle Europas regioner.

En korrekt gennemførelse af samhørighedspolitikken bør fortsat være en prioritet for EPP-Gruppen, og vi bør have udarbejdet en generel gennemførelsesrapport herom, inden mandatperioden udløber.

EPP-Gruppen spillede en ledende rolle i forordningerne om samhørighedspolitikken for 2021-2027, som omfatter forordningen om fælles bestemmelser for alle de berørte fonde, forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling – Samhørighedsfonden, forordningen om europæisk territorialt samarbejde (ETS) og forordningen om Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO). Sammen med samhørighedspolitikken, der omfatter en del af Den Europæiske Socialfond+, har disse forordninger en værdi på 392 mia. EUR til projekter vedrørende intelligent iværksætteri, IKT, energi og mobilitet.

Desuden er der forordninger om håndtering af nødsituationer, som gør det muligt at anvende de eksisterende midler fra samhørighedspolitikken som reaktion herpå. To forordninger om investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset (CRII, CRII+) og én om REACT-EU fra 2020 samt tre om bistand til flygtninge fra Ukraine (CARE, CARE+, FAST-CARE) fra 2022.

EPP-Gruppen støtter kraftigt tematisk koncentration, hvor investeringerne koncentreres om specifikke mål og prioriteter, der svarer til de resultatindikatorer og mål, som er fastsat specifikt for det pågældende tema, hvilket gør samhørighedspolitikken til en resultatorienteret politik.

I den næste mandatperiode vil de nye forordninger om samhørighedspolitikken for perioden efter 2027 (og/eller enhver ændring af forordningerne for 2021-2027) bogstaveligt talt have at gøre med hundredvis af milliarder af euro i EU's investeringsprogrammer. EPP-Gruppen understreger at disse forordninger er nødvendige, og at vores evne til at håndtere dem ordentligt spiller en afgørende rolle.

En mand med byggekasket og -vest stirrer ind i et opmålingsinstrument.

Andet relateret indhold