committee

Økonomi og Valuta

Stimulering af vækst for at øge beskæftigelsen

På et overordnet plan sigter dette udvalg mod at stimulere væksten og dermed øge beskæftigelsen i hele Europa ved at fremme stabilitet og investeringer. Det går ind for et frit, men ansvarligt finansmarked, der opererer inden for klare juridiske rammer.

Vi har med succes presset på for større finanspolitisk disciplin i Europa for at undgå, at den offentlige gæld kommer ud af kontrol. Vi var også den drivende kraft bag reformer, der havde til formål at øge konkurrenceevnen, og vi gik ind for en større samling af finansielle ressourcer blandt EU's medlemsstater.

Bankernes uansvarlige udlånspraksis, dårlig ledelse og utilstrækkelig regulering af finanssektoren har udløst tidligere økonomiske og finansielle kriser, og EPP-gruppen pressede hårdt på for at få oprettet tre nye europæiske kontrolorganer, der skal føre tilsyn med banker, finansmarkeder, pensionsfonde og forsikringsselskaber. Vi er nu nødt til at sikre, at lovgivningen om bankreform, finansiel kriminalitet og fremme af investeringer bliver implementeret korrekt. Vi vil fortsætte med at presse på for at mobilisere private investeringer.

Euro-valuta: Stakke af 5-, 10-, 20- og 50-eurosedler stablet sammen [nid:30050].

Andet relateret indhold