committee

Økonomi og Valuta

Fremme væksten for at øge beskæftigelsen

Dette udvalg arbejder på højt niveau på at fremme væksten og dermed øge beskæftigelsen i EU ved at fremme stabilitet og investeringer. Det går ind for et frit, men ansvarligt finansmarked, som fungerer inden for et klart og tydeligt retsgrundlag.

Vi har med held presset på for at opnå en større finanspolitisk disciplin i EU for at undgå, at den offentlige gæld kommer ud af kontrol. Vi er også drivkraften bag reformer, der skal øge konkurrenceevnen, og går ind for at samle de finansielle ressourcer blandt EU-medlemsstaterne.

Da bankernes uansvarlige udlånspraksis, dårlig forvaltning og utilstrækkelig regulering af finanssektoren har udløst tidligere økonomiske og finansielle kriser, har EPP-Gruppen presset hårdt på for at få oprettet tre nye europæiske kontrolorganer, som skal overvåge banker, finansmarkeder, pensionsfonde og forsikringsselskaber. Nu skal vi sikre lovgivning om en bankreform, økonomisk kriminalitet og fremme investeringer, der foretages ordentligt. Vi vil fortsat presse på for at mobilisere private investeringer.

Andet relateret indhold