committee

Økonomi og Valuta

Fremme af vækst for at øge beskæftigelsen

Økonomi- og Valutaudvalget sigter mod at fremme finansiel stabilitet og investeringer, tilskynde til frie kapitalbevægelser i hele Den Europæiske Union og stimulere vækst og dermed øge beskæftigelsen. Udvalget slår til lyd for et frit og ansvarligt finansielt marked, der fungerer inden for en klar retlig ramme, og som støtter europæiske virksomheder og borgere.

Vi har med held arbejdet for større finanspolitisk disciplin i Europa for at forhindre en ukontrolleret stigning i den offentlige gæld. Derudover har vi været drivkraften bag reformer, der har haft til formål at øge konkurrenceevnen og give et solidt svar på økonomiske udfordringer i krisesituationer.

I lyset af tidligere økonomiske og finansielle kriser har EPP-Gruppen presset på for at få oprettet nye europæiske kontrolorganer til at føre tilsyn med banker, finansielle markeder, pensionsfonde og forsikringsselskaber. Vi har også været drivkraften bag etableringen af en ny europæisk lovramme for kryptoaktiver, der giver udstedere retssikkerhed, sikrer lige rettigheder for tjenesteudbydere og høje standarder for forbrugere og investorer. Fremover er vi nødt til at sikre, at lovgivning om bankreform, økonomisk kriminalitet og fremme af investeringer gennemføres korrekt, og at vi fortsat gør fremskridt hen imod et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser.

Euro-valuta: Stakke af 5-, 10-, 20- og 50-eurosedler stablet sammen [nid:30050].

Andet relateret indhold