Izgradnja konkurentne Europe okrenute budućnosti

Naša Radna skupina za proračun i strukturne politike radi na proračunu koji će Europu učiniti konkurentnijom i usmjerenoj ka budućnosti te pritom promiče efektivno i učinkovito korištenje novca poreznih obveznika kako bi se njime ostvarili najbolji rezultati. Uspješnim nastojanjima Kluba zastupnika EPP-a pojednostavnjena su financijska i administrativna pravila kako bi se smanjio teret za poljoprivrednike, MSP-ove, lokalne i regionalne vlasti te sve druge koji dobivaju financijska sredstva EU-a.

MSP-ove podupiremo sustavno, prilikom donošenja svake zakonodavne mjere koja na njih utječe, naročito kad je riječ o dodjeli proračunskih sredstava. Tako će zahvaljujući izmjeni pravila, europski poljoprivrednici moći lakše pristupati sredstvima EU-a. Zastupnici iz našeg kluba podržali su mjere za zaustavljanje patvorenja meda, a potporu smo dali i okviru kojim se omogućuje održiv ribolov u Sjevernom moru.

Predsjednik

Our position

Proračunska disciplina nije sklonost

Ekonomija socijalnog tržišta treba zdrave javne financije. Ako Europa želi održati dobre razine socijalne zaštite, hitno trebamo fiskalnu konsolidaciju. Smanjenje nepotrebne javne potrošnje uvjet je za poticanje gospodarskog rasta i ulaganja. Prečice koje su predložile lijeve političke skupine samo naše gospodarstvo stavljaju pred veći rizik od duže i dublje recesije. Uostalom, mladi i sljedeće generacije zaslužuju živjeti bez tereta prošlosti.

Proračun EU-a predstavlja manje od 1% europskog BDP-a za 500 milijuna stanovnika. Proračun EU-a trebao bi biti fleksibilan, tako da Europa može financirati svoje politike.

Održavanje konkurentnosti Europske poljoprivrede

Da bi se zajamčila zdrava hrana, EU mora osigurati socijalno održiv, konkurentan i ekološki prihvatljiv sektor poljoprivrede i ribarstva, zajedno s dobrim i poštenim životnim standardom za poljoprivrednike i ribare.

Europa se također mora boriti za sigurnost hrane i protiv prijevare hrane, istodobno dopuštajući da europska poljoprivreda bude konkurentna i da osigura sigurnost hrane za 500 milijuna građana. Vjerujemo da bi EU trebala usmjeriti isplate na zadržavanje radnih mjesta i jačanje naših ruralnih područja.

Odgovorno regionalno financiranje

Novi sustav vlastitih sredstava trebao bi učiniti financiranje EU transparentnijim s državama članicama koji bi preuzeo punu odgovornost za dobro upravljanje financijama EU. Oko 80% sredstava provodi se na nacionalnoj razini koja odgovara pod nadzorom Europske komisije.