committee

Udvikling

Indflydelse på EU's udviklingsbistand

Rent praktisk er dette udvalg ansvarligt for at beslutte budgettet for EU's bistandsudgifter og overvåge Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og alle dem, der bruger EU's bistandsmidler. Det engagerer sig regelmæssigt i politisk dialog, både bilateralt og med relevante internationale organisationer og interparlamentariske fora, for at fremme demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene.

Den presser også hårdt på for bedre koordinering mellem donorlande og agenturer, herunder samarbejdsaftaler med udviklingslande. EPP-gruppen var med til at udvikle procedurerne for at tilbyde finansiel bistand til tredjelande.

Ud over finansiel bistand

For EPP-gruppen skal udryddelse af fattigdom fortsat være kernen i den europæiske udviklingspolitik. Vi tror på, at bistand skal fokuseres på de fattigste lande og skrøbelige stater, hvor ekstrem fattigdom er udbredt, og hvor bistand kan have den største effekt.

Men fordi bistand ikke alene kan skabe udvikling, ønsker vi at gøre mere end det: at fremme fred, menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse samt bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling er også vigtige prioriteter for os. Vi har regelmæssigt opfordret til konkrete foranstaltninger for at gøre EU's interne politikker om migration, handel, finansiering, landbrug og miljø kompatible med globale udviklingsmål, såsom FN's millenniumudviklingsmål.

EPP-gruppen gav grønt lys til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling, der har til formål at tackle de grundlæggende årsager til migration ved at yde 3,3 milliarder euro i lån og garantier for at mobilisere 44 milliarder euro i private investeringer i risikoområder, hovedsageligt i Afrika, men også på Vestbalkan og i Mellemøsten.

Burkina Faso, kvinde holder mobiltelefon