committee

Fiskeri

Et forenklet og bæredygtigt fiskeri

EPP-Gruppen har til formål at beskytte miljøet og samtidig støtte fiskerne, deres levebrød og fødevaresikringen i Europa.

EU's fiskerisektor har vist sin strategiske betydning under brexit, covid-19-pandemien og senest krigen i Ukraine. Den spiller en afgørende rolle med hensyn til fødevaresikkerhed, selvforsyningen i Europa og reduktionen af madspild.

Vi opfordrer til, at interessenter høres, og til, at der udarbejdes omfattende socioøkonomiske konsekvensanalyser i forbindelse med alle foranstaltninger, der påvirker fiskerne og deres levebrød. EPP-Gruppen lægger vægt på at skræddersy foranstaltninger til de enkelte fiskeriers specifikke behov og således på at fremme fleksibiliteten i sektoren, samtidig med at dens primære mål bevares: fiskeriressourcernes bæredygtighed.

En mand i fiskeudstyr står på sin trawler

Andet relateret indhold