Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas
Kiaulė taupyklė žiūri į monetų krūvą
Committee Biudžetas
Statybininko kepurę ir liemenę dėvintis vyras žvelgia į matavimo prietaisą
Committee Regioninė plėtra
Žvejybos įrankiais apsirengęs vyras stovi ant savo tralerio
Committee Žuvininkystė

Konkurencingos ir į ateitį orientuotos Europos kūrimas

Mūsų biudžeto ir struktūrinės politikos darbo grupė rengia tokį biudžetą, kuris būtų konkurencingesnis ir labiau orientuotas į ateitį, ir skatina veiksmingai bei efektyviai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, kad ES lėšomis būtų pasiekta geriausių rezultatų.

Svarbu, kad ES biudžete pirmenybė būtų teikiama paramai jaunimui, nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir namų ūkiams, kurie susiduria su dabartiniais iššūkiais, pavyzdžiui, didele infliacija ir padidėjusia energijos kaina. Esame įsipareigoję gerinti visų europiečių gyvenimo lygį ir teikti ES finansinę paramą Ukrainai bei humanitarinę pagalbą kitoms pasaulio šalims, kurioms jos reikia.

ELP frakcijai pavyko užtikrinti, kad būtų supaprastintos finansinės ir administracinės taisyklės, siekiant palengvinti naštą ūkininkams, MVĮ, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms ir visiems kitiems ES finansavimo gavėjams.

Nuolat siekiame užtikrinti ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai tvarų žaliąjį kursą, kuris nelemtų pernelyg didelės naštos ūkininkams, žvejams, miškų savininkams ir MVĮ ir būtų teisingas mūsų kaimo vietovėms ir atokiems regionams. Pakeitus taisykles Europos ūkininkai galės lengviau gauti ES finansavimą. Mūsų EP nariai rėmė priemones, kuriomis būtų siekiama sustabdyti medaus klastojimą. Mes taip pat pritarėme taisyklių sistemai siekiant sudaryti sąlygas tvariai žvejybai Šiaurės jūroje.

Pirmininkas

Our position

Biudžetinė drausmė yra labai svarbi stabiliai ekonomikai užtikrinti

Siekiant išlaikyti socialinę rinkos ekonomiką, būtina patikima viešųjų finansų sistema. Jei norime išlaikyti Europos socialinės apsaugos lygį, turime teikti pirmenybę fiskaliniam konsolidavimui. Siekiant skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, labai svarbu mažinti nereikalingas viešąsias išlaidas. Kairiųjų pažiūrų frakcijų siūlomi greitesni sprendimai gali kelti pavojų mūsų ekonomikai ir lemti ilgesnį ir gilesnį nuosmukį. Privalome jaunimui ir ateities kartoms nepalikti praeities skolų naštos.

ES biudžetas sudaro mažiau nei 1 proc. Europos BVP 500 mln. gyventojų. ES biudžetas turėtų būti lankstus, kad Europa galėtų finansuoti savo politiką.

Parama ūkininkams ir apsirūpinimo maistu saugumo užtikrinimas

ELP frakcija apsirūpinimo maistu saugumą ir ilgalaikį ES žemės ūkio atsparumą laiko svarbiausiais prioritetais, o mūsų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai siekia teisingo žaliojo kurso, kuris būtų ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai tvarus.

Kovojame už tvirtesnę ES žemės ūkio politiką, pagal kurią būtų numatytas tinkamas finansavimas ir nauji tvarūs bei veiksmingi metodai vietos maisto gamybai Europos šeimos ūkiuose apsaugoti. Taip pat remiame jaunuosius ūkininkus, kad būtų užtikrinta Europos maisto gamybos ateitis. Ukrainoje prasidėjus neramumams ir neapibrėžtumui, kuriuos lėmė Rusijos Ukrainoje pradėtas karas, mūsų maisto gamybos atsparumo didinimas yra labai svarbus visai maisto grandinei.

Be veiklos teisėkūros srityje, komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija, Taryba ir kitomis ES institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat prižiūri BŽŪP įgyvendinimą ir svarsto kitus klausimus.

Related Position Papers

6 / 6