Construirea unei Europe competitive și orientate spre viitor

Grupul nostru de lucru pentru buget și politici structurale contribuie la elaborarea unui buget cu care Europa va deveni mai competitivă și se va orienta mai bine spre viitor, promovând o utilizare eficace și rațională a banilor contribuabililor pentru a se utiliza fondurile UE cu cele mai bune rezultate. Grupul PPE a promovat cu succes norme financiare și administrative simplificate pentru a reduce sarcinile ce revin fermierilor, IMM-urilor, autorităților locale și regionale, precum și tuturor celor care beneficiază de finanțare din partea UE.

Am sprijinit în mod constant IMM-urile în toate actele legislative care le privesc, în special în contextul alocărilor bugetare. Datorită unei schimbări a normelor, fermierii europeni vor putea avea acces mai ușor la finanțare din partea UE. Deputații noștri în Parlamentul European au sprijinit măsurile de oprire a contrafacerii mierii și au susținut un cadru de norme care să permită pescuitul sustenabil în Marea Nordului.

Președinte

Our position

Disciplina bugetară nu este un capriciu

Economia socială de piață are nevoie de finanțe publice responsabile. Dacă Europa dorește să mențină niveluri bune de protecție socială, avem nevoie urgentă de consolidare fiscală. Reducerea cheltuielilor publice inutile este o condiție pentru stimularea creșterii economice și a investițiilor. Comenzile rapide propuse de grupurile politice de stânga au pus economia noastră într-un risc mai mare de recesiune mai lungă și mai profundă. La urma urmei, tinerii și generațiile viitoare merită să trăiască fără povara trecutului.

Bugetul UE reprezintă mai puțin de 1% din PIB-ul Europei pentru 500 de milioane de locuitori. Bugetul UE ar trebui să fie flexibil, astfel încât Europa să-și poată finanța politicile.

Menținerea competitivității agriculturii europene

Pentru a garanta o alimentație sănătoasă, UE trebuie să asigure o agricultură și pescuit viabile din punct de vedere social, competitiv și ecologic, împreună cu un nivel de trai bun și echitabil pentru agricultori și pescari.

Europa trebuie, de asemenea, să lupte pentru siguranța alimentelor și împotriva fraudei alimentare, permițând, în același timp, agriculturii europene să fie competitivă și să asigure securitatea alimentară pentru 500 de milioane de cetățeni. Credem că UE ar trebui să concentreze plățile asupra menținerii locurilor de muncă și a creșterii zonelor noastre rurale.

Finanțare regională responsabilă

Un nou sistem de resurse proprii ar trebui să facă din finanțarea UE mai transparentă, statele membre asumându-și întreaga responsabilitate pentru buna gestionare a fondurilor UE. Aproximativ 80% din fonduri sunt puse în aplicare la nivel național și sunt supuse unui control viguros din partea Comisiei Europene.