Buget, agricultură și fonduri regionale
Un purceluș se uită la un teanc de monede
Committee Bugete
O monedă euro este așezată pe o stea galbenă a drapelului european
Committee Control bugetar
Un bărbat în echipament de pescuit stă pe traulerul său
Committee Pescuit

Construirea unei Europe competitive și orientate spre viitor

Grupul nostru de lucru pentru buget și politici structurale contribuie la elaborarea unui buget mai competitiv și mai orientat spre viitor pentru Europa, promovând o utilizare eficace și rațională a banilor contribuabililor pentru ca fondurile UE să fie utilizate cu cele mai bune rezultate.

Este important ca sprijinirea tinerilor, a grupurilor defavorizate și a gospodăriilor care întâmpină dificultăți din cauza problemelor actuale, cum ar fi inflația ridicată și creșterea costurilor energiei, să reprezinte o prioritate în bugetul UE. Ne angajăm să îmbunătățim nivelul de trai al tuturor europenilor și să oferim asistență financiară din partea UE Ucrainei, precum și ajutor umanitar altor părți ale lumii care au nevoie de acesta.

Grupul PPE a pledat cu succes pentru norme financiare și administrative mai simple, pentru a reduce sarcinile ce revin fermierilor, IMM-urilor, autorităților locale și regionale, precum și tuturor celor care beneficiază de finanțare din partea UE.

Lucrăm în mod constant la un pact verde sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social, care să nu creeze o povară excesivă pentru fermieri, pescari, proprietarii de păduri și IMM-uri și care să fie echitabil pentru zonele noastre rurale și regiunile îndepărtate. Datorită modificării normelor, fermierii europeni vor avea acces mai ușor la finanțarea UE. Deputații noștri în Parlamentul European au sprijinit măsurile de oprire a contrafacerii mierii și au susținut un cadru de norme care să permită pescuitul sustenabil în Marea Nordului.

Președinte

Our position

Disciplina bugetară este esențială pentru o economie stabilă

Pentru a menține o economie socială de piață, avem nevoie de un sistem solid de finanțe publice. Pentru a putea întreține nivelurile de protecție socială în Europa trebuie să acordăm prioritate consolidării fiscale. Reducerea cheltuielilor publice inutile este esențială pentru a încuraja creșterea economică și investițiile. Scurtăturile propuse de grupurile politice de stânga pot reprezenta un risc pentru economia noastră și pot duce la recesiuni mai îndelungate și mai profunde. Avem îndatorirea să îi eliberăm pe tineri și pe generațiile viitoare de povara datoriilor din trecut.

Bugetul UE reprezintă mai puțin de 1 % din PIB-ul Europei pentru 500 de milioane de locuitori. Bugetul UE ar trebui să fie flexibil, astfel încât Europa să își poată finanța politicile.

Sprijinirea fermierilor și garantarea securității alimentare

Pentru Grupul PPE, securitatea alimentară și reziliența pe termen lung a agriculturii UE sunt priorități absolute, iar membrii noștri din cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală depun eforturi pentru a obține un pact verde echitabil care, în același timp, să fie sustenabil din punct de vedere ecologic, social și economic.

Luptăm pentru o politică agricolă mai puternică a UE, cu o finanțare adecvată și cu noi metode sustenabile și eficiente pentru a proteja producția locală de alimente în fermele familiale din Europa. De asemenea, sprijinim tinerii fermieri pentru a asigura viitorul producției europene de alimente. Având în vedere tulburările și inconveniențele generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, consolidarea rezilienței pentru producția noastră de alimente este esențială pentru întregul lanț alimentar.

Pe lângă activitatea legislativă, comisia monitorizează, de asemenea, punerea în aplicare a PAC și alte aspecte, în strânsă cooperare cu Comisia, cu Consiliul și cu alte instituții și părți interesate din UE.