committee

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Støtte til landbrugerne og beskyttelse af fødevaresikkerheden

Fødevaresikkerhed og langsigtet modstandsdygtighed i EU's landbrug er topprioriteter for EPP-Gruppen og for medlemmerne af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Vi arbejder for en retfærdig grøn pagt, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig.

EPP-Gruppen kæmper for en stærkere EU-landbrugspolitik, der råder over tilstrækkelige midler og nye, bæredygtige og effektive metoder til at sikre den lokale fødevareproduktion i Europas familiebrug og til at støtte unge landbrugere, således at fremtiden for europæisk fødevareproduktion kan sikres. Opbygning af modstandsdygtighed i vores fødevareproduktion er afgørende, nu hvor den krig, som Rusland indledte i Ukraine, har skabt turbulens og usikkerhed i hele fødevarekæden.

Ud over det lovgivningsmæssige arbejde overvåger udvalget også gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og andre spørgsmål i tæt samarbejde med Kommissionen og Rådet samt med andre EU-institutioner og interessenter.

En mand i en hvedemark står foran en traktor.

Andet relateret indhold

Related Position Papers