committee

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder på forkant med politikken

Den Europæiske Union er forpligtet til at støtte demokrati og menneskerettigheder i sine eksterne relationer i harmoni med sine grundlæggende principper om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet. Dette underudvalg er ansvarligt for at bistå Udenrigsudvalget i spørgsmål om menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal og fremme af demokratiske værdier i tredjelande i og uden for Europa.

Fremme af menneskerettigheder

Underudvalget har til opgave at overvåge de dedikerede menneskerettighedsdialoger og konsultationer, som EU har etableret med tredjelande. Hvert år sender det delegationer til steder i og uden for Europa for at overvåge menneskerettighedssituationen på stedet og engagere sig med et bredt spektrum af interessenter.

Siden 1988 har Europa-Parlamentet uddelt sin årlige Sakharov-pris for tankefrihed for at hædre indsatsen til fordel for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og mod undertrykkelse og uretfærdighed. I løbet af prisens 30-årige historie er EPP-gruppen stolt af at have nomineret adskillige prisvindere, herunder i de senere år den demokratiske opposition i Venezuela, cubanske dissidenter, repræsentanter i Hviderusland og repræsentanter for det arabiske forår.

5 hænder danner en cirkel