committee

Menneskerettigheder

Menneskerettighederne i centrum for politikken

Den Europæiske Union lægger vægt på at støtte demokratiet og menneskerettighederne i sine eksterne forbindelser i overensstemmelse med sine grundprincipper om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. Dette underudvalg er ansvarligt for at bistå Udenrigsudvalget med hensyn til spørgsmål om menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal og fremme af demokratiske værdier i tredjelande i og uden for Europa.

Fremme af menneskerettighederne

Underudvalget har til opgave at overvåge de særlige menneskerettighedsdialoger og -drøftelser, som EU har etableret med tredjelande. Hvert år udsender det delegationer til områder i og uden for Europa for at overvåge menneskerettighedssituationen på stedet og engagere et bredt spektrum af interesseparter.

Europa-Parlamentet har siden 1988 uddelt sin årlige Sakharov-pris for tankefrihed for at hædre bestræbelserne på at fremme menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og på at bekæmpe undertrykkelse og uretfærdighed. I løbet af prisens trediveårige historie er EPP-gruppen stolt over at have nomineret en lang række prisvindere, herunder, i de seneste år, den demokratiske opposition i Venezuela, cubanske systemkritikere, repræsentanter i Hviderusland og repræsentanter for det arabiske forår.

Recent activities