Kohti kilpailukykyistä tulevaisuuden Eurooppaa

Budjetti- ja rakennepolitiikkaa käsittelevän työryhmämme tavoitteena on talousarvio, jonka avulla rakennetaan entistä kilpailukykyisempi tulevaisuuden Eurooppa ja edistetään veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä, jotta EU:n varoilla saadaan parhaat mahdolliset tulokset. EPP-ryhmä on onnistunut tavoitteessaan yksinkertaistaa rahoitus- ja hallinnollisia sääntöjä, jotta voidaan keventää viljelijöihin, pk-yrityksiin, paikallis- ja alueviranomaisiin ja kaikkiin muihin EU-rahoituksesta hyötyviin tahoihin kohdistuvaa rasitusta.

Olemme johdonmukaisesti tukeneet pk-yrityksiä kaikessa niitä koskevassa lainsäädännössä ja etenkin talousarviomäärärahojen kohdentamisessa. Sääntömuutosten ansiosta EU:n viljelijöiden on nyt helpompi saada EU-rahoitusta. Tuimme toimenpiteitä hunajaväärennösten lopettamiseksi ja kannatimme sääntökehystä, jolla mahdollistettiin kestävä kalastus Pohjanmerellä.

Puheenjohtaja

Our position

Budjettikuri ei ole mikään oikku

Sosiaalinen markkinatalous tarvitsee vakaata julkista taloutta. Jos Eurooppa haluaa säilyttää hyvän sosiaaliturvan tason, tarvitsemme pikaisesti julkisen talouden vakauttamista. Tarpeettomien julkisten menojen vähentäminen on edellytys talouskasvun ja investointien lisäämiselle. Vasemmistolaisten poliittisten ryhmien ehdottamat pikakuurit vain lisäävät pidemmän ja syvemmän taantuman riskiä. Nuoret ja tulevat sukupolvet ansaitsevat elää ilman menneisyyden tuomaa taakkaa.

EU:n budjetti on vähemmän kuin 1% Euroopan BKT:sta 500 miljoonalle kansalaiselle. EU:n budjetin pitäisi olla joustava, jotta Euroopan tärkeille projekteille turvataan rahoitus.

Euroopan maatalouden säilyttäminen kilpailukykyisenä

Terveellisen ruoan turvaamiseksi EU:n on varmistettava sosiaalisesti kannattava, kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen maatalous- ja kalastus sekä viljelijöiden ja kalastajien hyvä ja oikeudenmukainen elintaso.

Euroopan on myös taisteltava elintarvikkeiden turvallisuuden puolesta ja petosten torjumiseksi, samalla kun Euroopan maatalouden on oltava kilpailukykyinen ja tarjottava elintarviketurvaa 500 miljoonalle kansalaiselle. Uskomme, että EU:n on keskitettävä tukiaan työpaikkojen säilyttämiseen ja maaseutualueidemme kehittämiseen.

Vastuullinen aluerahoitus

Uusi omien varojen järjestelmä tekisi EU:n rahoituksen avoimemmaksi, kun jäsenvaltiot ottaisivat täyden vastuun EU-rahoituksen hyvästä hallinnoinnista. Noin 80 prosenttia varojen käytöstä toteutetaan kansallisella tasolla, ja ne ovat Euroopan komission vastuun ja.tarkan valvonnan alaisia.