Budjetti, maatalous & aluetuet
Säästöpossu katselee kolikkokasaa
Valiokunnat Budjetti
Eurokolikko istuu Euroopan lipun keltaisen tähden päällä.
Valiokunnat Talousarvion valvonta
Rakennusmies, jolla on rakennusalan hattu ja liivit, tuijottaa maanmittauslaitteeseen -
Valiokunnat Aluekehitys
Kalastusvälineitä käyttävä mies seisoo troolarinsa kyydissä.
Valiokunnat Kalatalous

Kohti kilpailukykyistä tulevaisuuden Eurooppaa

Budjetti- ja rakennepolitiikkaa käsittelevän työryhmämme tavoitteena on kilpailukykyisempi, tulevaisuuteen suuntautuva talousarvio, jolla edistetään veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä, jotta EU:n varoilla saadaan parhaat mahdolliset tulokset.

EU:n talousarviossa on tärkeää asettaa etusijalle se, että tuetaan nuoria ja heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä nykyisten haasteiden, kuten korkean inflaation ja kasvaneiden energiakustannusten kanssa painivia kotitalouksia. Olemme sitoutuneet parantamaan kaikkien eurooppalaisten elintasoa ja tarjoamaan EU:n rahoitustukea Ukrainalle sekä humanitaarista apua muille sitä tarvitseville maailman alueille.

EPP-ryhmä on onnistunut tavoitteessaan yksinkertaistaa rahoitus- ja hallinnollisia sääntöjä, jotta voidaan keventää viljelijöihin, pk-yrityksiin, paikallis- ja alueviranomaisiin ja kaikkiin muihin EU-rahoituksesta hyötyviin tahoihin kohdistuvaa rasitusta.

Teemme jatkuvasti töitä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän vihreän kehityksen eteen, jolla ei aiheuteta kohtuutonta rasitusta viljelijöille, kalastajille, metsänomistajille tai pk-yrityksille ja joka on oikeudenmukainen maaseutualueillemme ja syrjäisille alueillemme. Muuttuneiden sääntöjen ansiosta eurooppalaisten viljelijöiden on helpompi saada EU:n rahoitusta. Tuimme toimenpiteitä hunajaväärennösten lopettamiseksi ja kannatimme sääntökehystä, jolla mahdollistettiin kestävä kalastus Pohjanmerellä.

Our position

Budjettikuri on olennaista vakaan talouden turvaamiseksi

Vakaa julkisen talouden järjestelmä on välttämätön sosiaalisen markkinatalouden ylläpitämiseksi. Jos Eurooppa haluaa säilyttää sosiaaliturvansa tason, meidän on priorisoitava julkisen talouden vakauttamista. Tarpeettomien julkisten menojen vähentäminen on olennaisen tärkeää talouskasvun ja investointien lisäämiselle. Vasemmistolaisten poliittisten ryhmien ehdottamat pikakuurit voivat vaarantaa taloutemme ja johtaa pidempiin ja syvempiin taantumiin. Meillä on velvollisuus vapauttaa nuoret ja tulevat sukupolvet vanhojen velkojen taakasta.

EU:n budjetti on vähemmän kuin 1 % Euroopan BKT:stä 500 miljoonalle kansalaiselle. EU:n budjetin pitäisi olla joustava, jotta Euroopan tärkeille projekteille turvataan rahoitus.

Viljelijöiden tukeminen ja elintarviketurvan varmistaminen

Elintarviketurva ja EU:n maatalouden pitkän aikavälin selviytymiskyky ovat EPP-ryhmän tärkeimpiä painopisteitä, ja jäsenemme maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa tekevät töitä oikeudenmukaisen vihreän kehityksen eteen, joka on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävää.

Haluamme vahvistaa EU:n maatalouspolitiikkaa ja varmistaa, että sillä on riittävästi rahoitusta sekä uusia, kestäviä ja tehokkaita keinoja paikallisen elintarviketuotannon turvaamiseksi Euroopan perhetiloilla. Tuemme myös nuoria viljelijöitä, jotta voidaan turvata eurooppalaisen elintarviketuotannon tulevaisuus. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa elintarviketuotantomme selviytymiskyvyn vahvistaminen on välttämätöntä koko ruokaketjulle.

Lainsäädäntötyön lisäksi valiokunta valvoo YMP:n täytäntöönpanoa ja seuraa muita tärkeitä kysymyksiä tiiviissä yhteistyössä komission, neuvoston ja EU:n muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa.

Related Position Papers

6 / 6