A versenyképes és jövőorientált Európa megteremtése

A költségvetéssel és strukturális politikákkal foglalkozó munkacsoportunk versenyképesebb és jövőorientáltabb költségvetésen dolgozik Európa számára, amely előmozdítja az adófizetők pénzének hatékony és eredményes felhasználását, hogy ily módon az uniós forrásokkal a legjobb eredményeket lehessen elérni.

Fontos, hogy az uniós költségvetés prioritásként kezelje a fiatalok, a hátrányos helyzetű csoportok és a jelenlegi kihívásokkal – például a magas inflációval és a megnövekedett energiaköltségekkel – küzdő háztartások támogatását. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy javítsuk minden európai életszínvonalát, uniós pénzügyi támogatást nyújtsunk Ukrajnának, valamint humanitárius segítséget biztosítsunk a világ rászoruló részeinek.

Az EPP képviselőcsoport sikeresen szállt síkra a pénzügyi és igazgatási szabályok egyszerűsítéséért annak érdekében, hogy enyhítsük a mezőgazdasági termelőkre, a kkv-kre, a helyi és regionális hatóságokra, valamint minden további, uniós finanszírozásban részesülő kedvezményezettre háruló terheket.

Következetesen dolgozunk egy olyan ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag fenntartható zöld megállapodás kialakításán, amely nem ró túlzott terhet a mezőgazdasági termelőkre, a halászokra, az erdőtulajdonosokra és a kkv-kre, és méltányos a vidéki területek és a távoli régiók számára. A szabályok változásának köszönhetően az európai mezőgazdasági termelők ezentúl könnyebben hozzájuthatnak majd az uniós finanszírozáshoz. Képviselőink támogatták a mézhamisítás felszámolására irányuló intézkedéseket, de emellett az északi-tengeri fenntartható halászatot lehetővé tevő szabályozási keret ügyét is felkaroltuk.

Frakcióvezető

Our position

A költségvetési fegyelem elengedhetetlen a stabil gazdasághoz

A szociális piacgazdaság fenntartásához szilárd államháztartási rendszerre van szükség. Ha Európa fenn kívánja tartani szociális védelmi szintjét, prioritásként kell kezelnünk a költségvetési konszolidációt. A szükségtelen közkiadások csökkentése elengedhetetlen a gazdasági növekedés és a beruházások ösztönzéséhez. A baloldali képviselőcsoportok által javasolt, egyszerűnek tűnő megoldások kockázatot jelenthetnek gazdaságunkra nézve, és hosszabb és mélyebb recesszióhoz vezethetnek. Tartozunk azzal a fiataloknak és a jövő nemzedékeinek, hogy megszabadítjuk őket a múltbeli adósságok terheitől.

Az uniós költségvetés az 500 millió lakos számára Európa GDP-jének kevesebb mint 1%-át teszi ki. Az uniós költségvetésnek rugalmasnak kell lennie, hogy Európa finanszírozni tudja szakpolitikáit.

A mezőgazdasági termelők támogatása és az élelmezésbiztonság biztosítása

Az EPP képviselőcsoport kiemelt prioritásként kezeli az élelmezésbiztonságot és az uniós mezőgazdaság hosszú távú rezilienciáját, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjai egy ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható, méltányos zöld megállapodás kialakításán dolgoznak.

Egy olyan, erősebb uniós agrárpolitikáért küzdünk, amely megfelelő finanszírozással, valamint új, fenntartható és hatékony módszerekkel biztosítja az európai családi gazdaságok helyi élelmiszer-termelését. Támogatjuk továbbá a fiatal mezőgazdasági termelőket az európai élelmiszer-termelés jövőjének biztosításában. Az Oroszország által Ukrajnában kirobbantott háború okozta zavarok és bizonytalanság miatt élelmiszer-termelésünk ellenálló képességének megteremtése kulcsfontosságú az egész élelmiszerlánc számára.

Jogalkotási munkája mellett a bizottság – szoros együttműködésben a Bizottsággal, a Tanáccsal, valamint más uniós intézményekkel és érdekeltekkel – a KAP végrehajtását, valamint más kérdésköröket is figyelemmel kísér.