Praktik og programmer

Vores praktikophold på fem måneder er en unik mulighed for at lære om, hvordan Europa-Parlamentet arbejder og få viden og indsigt i, hvordan vores politiske gruppe fungerer. Hver praktikant får faglig vejledning og støtte fra en administrator i EPP-Gruppens sekretariat.

 

Det tilbyder vi

Fem måneders betalt praktikophold

Vi tilbyder praktikophold på fem måneder til EU-borgere og ansøgere fra associerede lande og kandidatlande. Undtagelsesvis kan et begrænset antal statsborgere fra andre lande blive tildelt et praktikophold.

Vores praktikophold henvender sig til unge, der har en universitetsgrad eller har afsluttet tre års studier (seks semestre) på en videregående uddannelsesinstitution.

Praktikanter modtager et månedligt stipendium på 1,500 EUR til at dække deres leveomkostninger i Bruxelles.

Ubetalt, kort praktikophold på en maksimal længde af 3 måneder (hvis praktikopholdet er obligatorisk som led i de videregående studier)

Denne type praktikophold henvender sig til studerende ved videregående uddannelser, der ikke har afsluttet mindst seks semestre og hvor et praktikophold udgør en obligatorisk del af studierne. Det skal bekræftes af et brev fra uddannelsesinstitutionen. EPP-Gruppen har et begrænset antal pladser til denne type praktikophold.

Herudover har EPP-Gruppen en obligatorisk primær syge- og ulykkesforsikring for praktikanterne. Alle praktikanter får mulighed for at deltage i en af plenarsamlingerne i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

EPP-Gruppen er en arbejdsgiver, der går ind for lige muligheder og vi opmuntrer unge handicappede mennesker til at søge.

Hvem kan ansøge

Du kan ansøge (både betalte og ubetalte praktikophold) hvis du opfylder følgende:

 

  • Du er statsborger i et EU-medlemsland eller i et associeret land eller EU-kandidatland.
  • Du skal have et særdeles godt kendskab til to officielle EU-sprog, hvoraf den ene skal være engelsk, fransk eller tysk. Hvis du kommer fra et land udenfor EU, skal du kun beherske mindst et EU-arbejdssprog (på B2 niveau eller højere).
  • Du må ikke have haft adgang til et betalt praktikophold i EU-institutionerne og må ikke allerede have været i erhvervsmæssig beskæftigelse efter afslutningen af dit studium.
  • For betalt praktikophold: Du har en universitetsgrad eller har afsluttet tre års studier (mindst seks semestre) ved et universitet eller en tilsvarende højere læreanstalt;
  • For ubetalt praktikophold: Hvis du har ikke afsluttet seks semestre på universitetsstudiet, skal du forelægge en attest fra universitetet om, at et praktikophold er påkrævet som led i studiet.

Hvordan søger jeg

Hvis du er interesseret i at ansøge om et praktikophold, så udfyld vores online ansøgningsskema.

Vigtigt: Du skal have klargjort dine dokumenter på forhånd, f.eks. anbefalinger, diplomer etc. da de skal vedhæftes din ansøgning.

Yderligere oplysninger kan findes i praktikopholdsopslaget herunder.

Du kan finde yderligere oplysning om praktikophold i EPP-Gruppen under regler.

 

 

Hvornår kan der ansøges

PRAKTIKPERIODEONLINE ANSØGNING
februar - juniÅben fra 15. oktober og lukker ved 12:00 (CET) den 15. november
September - februarÅben fra 15. april og lukker ved 12:00 (CET) den 15. maj

Hvis du har spørgsmål til praktikophold kan du kontakte:

* Vi behandler ikke emails der sendes direkte til ansatte i staben.

epp-stages@europarl.europa.eu

Opslag

Vi har ikke ledige stillinger i øjeblikket. Men check siden jævnligt for nye opslag.

 

2 kvinder der smiler mens de kigger på en bærbar computer skærm

Ung MF Erasmus

Vores Young Member’s Network (YMN) søsatte deres Ung MP Erasmus Program for at opnå to mål: at bringe nationale og europæiske politikere tættere sammen og skabe et netværk af under politikere der samarbejder om at skabe fremtidens Europa.

Ung MP Erasmus Programmet giver unge MF’er fra EPP’s søster partier muligheden for at opleve hvordan Europa-Parlamentet arbejder – og hvordan EU lovgivning bliver til. Deltagerne opholder sig en uge i Bruxelles og samarbejder med unge MEP’er om et defineret emne i relation til deres daglige arbejde. De deltager i gruppemøder, udvalgsmøder og plenarsamlinger og mødes med meningsdannere, beslutningstagere, vælgere og journalister. Det er en unik mulighed for at udveksle ideer og udvikle personlige relationer.

Hvis du er interesseret i at søge programmet, så send en e-mail til epp-youngmembers@europarl.europa.eu, og vi vender tilbage..

EPP-Gruppens Young Members Network (YMN) vil dække udgifter til rejsen og ophold.

Forsknings bevilling

Vores bevillings program sigter på at hjælpe forskere der er interesseret i den kristendemokratiske historie, rolle og betydning for den europæiske integrationsproces og udvide deres forskning. Programmet udbydes en gang årligt, det giver forskere adgang til primær kilder ved Historical Archives of the European Union i Firenze, EPP-Gruppens arkiver i Bruxelles og/eller Konrad Adenauer Stiftelsen (KAS) in Sankt Augustin, tæt på Bonn.

Hvis du er interesseret i at ansøge, skal du sende ansøgningen inden udgangen af maj, og, og vi vil lade dig vide om ansøgningen er imødekommet ved udgangen af juli. Succesfulde ansøgere vil modtage en forskningsbevilling på 5000 euro til at dække udgifter forbundet med adgang til de primære kilder.

Hvis du vil vide mere om vores årlige research bevilling, så check her Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Farverigt nærbillede af sager der hænger i et arkiv

Vidnesbyrder