committee

Udenrigsudvalget

Styrkelse af forholdet til tredjelande

Udvalget undersøger nøje spørgsmål om menneskerettigheder i tredjelande, har indflydelse på, hvordan agenturer og institutioner bruger europæiske midler, og skal give sin støtte til alle EU's internationale aftaler, før de kan underskrives. I forbindelse med EU's udvidelse åbner og følger det forhandlingsprocessen og anbefaler accept af tiltrædelsestraktater.

Sammen med Underudvalget om Menneskerettigheder og Udviklingsudvalget tildeler det også Europa-Parlamentets årlige Sakharov-pris til enkeltpersoner og grupper af mennesker, der har viet deres liv til at forsvare menneskerettighederne og tankefriheden.

Udvalget spiller en vigtig rolle i at fremme, implementere og overvåge EU's udenrigspolitik. På daglig basis kommenterer det EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og forbereder EP's holdninger til udenrigspolitiske spørgsmål gennem ikke-bindende rapporter og resolutioner.

Koordinering af dialoger uden for Europas grænser

Udvalget koordinerer også arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og de parlamentariske samarbejdsudvalg med tredjelande samt arbejdet i de interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og valgobservationsmissioner, der falder ind under dets ansvarsområde. Derudover har det regelmæssige udvekslinger med repræsentanter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) og Europa-Kommissionens organer med ansvar for eksterne anliggender og er ansvarlig for forbindelserne med FN og andre internationale organisationer.

Det har to underudvalg: Underudvalget om Menneskerettigheder, som bistår det med spørgsmål vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder, og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, som bistår det med spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik.

En vintage-globus står på en søjle

Andet relateret indhold

Ukraine [nid:111647]
news
Læs mere
Række af iranske flag foran Teherans skyline
news
Læs mere
Aleksej Navalnyj
news
Læs mere
Uniformer
news
Læs mere