Rozpočet, zemědělství a regionální fondy
Prasátko se dívá na hromádku mincí
Committee Rozpočet
Muž v rybářském náčiní stojí na svém trawleru
Committee Rybolov

Konkurenceschopná Evropa orientovaná na budoucnost

Naše pracovní skupina pro rozpočet a strukturální politiky je přesvědčena, že rozpočet má být sestavován tak, aby přispíval k větší konkurenceschopnosti Evropy a zlepšoval její výhled do budoucna. Usiluje o to, aby prostředky daňových poplatníků byly vynakládány efektivně, a unijní fondy tak dosahovaly co nejlepších výsledků.

Je důležité, aby rozpočet EU podporoval mladé lidi, znevýhodněné skupiny a domácnosti, které se potýkají se současnými problémy, jako je vysoká inflace a zvýšené náklady na energie. Snažíme se zlepšovat životní úroveň všech Evropanů, finančně podporovat Ukrajinu a poskytovat humanitární pomoc v jiných částech světa, kde je to zapotřebí.

Skupina ELS se úspěšně zasadila o zjednodušení finančních a administrativních pravidel s cílem zmírnit zátěž pro zemědělce, malé a střední podniky, místní a regionální orgány a všechny ostatní příjemce finančních prostředků EU.

Důsledně usilujeme o to, aby Zelená dohoda byla ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelná, nezatěžovala zemědělce, rybáře, vlastníky lesů ani malé a střední podniky a byla férová pro venkov i pro odlehlé regiony. Díky změně pravidel budou mít evropští zemědělci k financování EU snazší přístup. Naši poslanci podpořili také opatření proti pančování medu a prosazovali rámcová pravidla pro udržitelný rybolov v Severním moři.

Our position

Rozpočtová kázeň pro stabilní ekonomiku

K zachování sociálně tržního hospodářství je nezbytný zdravý systém veřejných financí. Pokud chce Evropa udržet úroveň sociální ochrany, musí se prioritně zaměřit na fiskální konsolidaci. Snížení zbytečných veřejných výdajů má zásadní význam pro podporu hospodářského růstu a investic. Zkratkovitá řešení, která navrhují levicové politické skupiny, mohou představovat riziko pro naše hospodářství a způsobit, že recese budou delší a hlubší. Měli bychom usilovat o to, abychom mladé lidi a budoucí generace osvobodili od zátěže dluhů z minulosti.

Rozpočet EU představuje méně než 1 % HDP Evropy pro 500 milionů obyvatel. Měl by být flexibilní, aby Evropa byla schopna financovat své politické strategie.

Podpora zemědělců a potravinová bezpečnost

Skupina ELS řadí potravinovou bezpečnost a dlouhodobou odolnost zemědělství EU mezi hlavní priority. Poslanci z naší skupiny, kteří jsou členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, usilují o to, aby Zelená dohody byla férová a ekologicky, sociálně i ekonomicky udržitelná.

Jsme přesvědčeni, že zemědělská politika EU má být silnější a je třeba na ni poskytnout odpovídající finanční prostředky. Podporujeme také mladé zemědělce, abychom zajistili budoucnost evropské produkce potravin. Vzhledem k turbulencím a nejistotě, které vyvolala válka Ruska proti Ukrajině, má budování odolnosti naší produkce potravin zásadní význam pro celý potravinový řetězec.

Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje provádění SZP a další záležitosti, a to v úzké spolupráci s Komisí a Radou a dalšími institucemi EU a zainteresovanými stranami.