Vybudování konkurenceschopné Evropy orientované na budoucnost

Naše pracovní skupina pro rozpočet a strukturální politiky usiluje o sestavování takového rozpočtu, který bude přispívat k větší konkurenceschopnosti Evropy, ke zlepšení její budoucní prosperity a k efektivnímu a účelnému vynakládání prostředků daňových poplatníků. Zasazujeme se o zjednodušení finančních a administrativních pravidel tak, abychom zmírnili zátěž pro zemědělce, malé a střední podniky, místní a regionální orgány a všechny ostatní příjemce finančních prostředků EU.

Trvale podporujeme malé a střední podniky ve všech právních předpisech, jež se jich týkají, zejména při přidělování rozpočtových zdrojů. Díky změně pravidel budou mít také evropští zemědělci k financování EU snadnější přístup. Naši poslanci Evropského parlamentu podporovali opatření proti pančování medu a prosazovali rámcová pravidla pro udržitelný rybolov v Severním moři.

Předseda

Our position

Trvalá rozpočtová odpovědnost

Sociálně tržní hospodářství vyžaduje zdravé veřejné finance. Pokud chce Evropa zachovat vysokou úroveň sociální ochrany, potřebuje nutně fiskální konsolidaci. Snižování nadměrných veřejných výdajů je podmínkou ekonomického růstu a investic. Zkratkovitá řešení nabízená levicovými politickými stranami pouze vystavují naše hospodářství vyššímu riziku delší a hlubší recese. Mladí lidé a budoucí generace si zaslouží žít bez zátěže z minulosti.

Rozpočet EU představuje méně než 1 % evropské HDP na 500 milionů obyvatel. Měl by být flexibilní tak, aby Evropa byla schopná financovat své politiky.

Zachování konkurenschopného evropského zemědělství

Pokud chceme zdravé potraviny, EU musí zajistit sociálně proveditelné, konkurenschopné a životnímu prostředí příznivé zemědělství a rybolov. Zásadní je také spravedlivý životní standard pro zemědělce a rybáře.

Evropa musí také usilovat o potravinovou bezpečnost a bojovat s podvody v potravinovém sektoru. Zároveň musí usilovat o konkurenseschopnost zemědělství a potravinovou bezpečnost pro 500 milionů občanů. EU by měla zaměřit platby na zachování pracovních míst a podporu venkova.

Odpovědné financování regionů

Nový systém vlastních zdrojů by měl zajistit transparentnější financování z EU, v rámci kterého členské státy ponesou plnou odpovědnost za dobrou správu fondů EU. 80 % fondů je využito na národní úrovni za dohledu Evropské komise.