Opbygning af et konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret Europa

Vores Arbejdsgruppe om Budget og Strukturpolitik arbejder på at få et budget, der vil gøre Europa mere konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret, og som vil fremme en effektiv og virkningsfuld anvendelse af skatteydernes penge med henblik på at opnå de bedste resultater med EU's midler. EPP‑Gruppen har med succes skubbet på for at opnå enklere finansielle og administrative regler for derved at lette byrden for landbrugerne, SMV'erne, de lokale og regionale myndigheder og alle andre, der drager fordel af EU-finansiering.

Vi har konsekvent støttet SMV'erne i enhver lovgivning, der berører dem, navnlig i forbindelse med budgetbevillinger. Og takket være en ændring af reglerne vil de europæiske landbrugere lettere kunne få adgang til EU-finansiering. Vores MEP'er har bakket op om foranstaltninger til at sætte en stopper for forfalskning af honning, og vi har støttet et regelsæt, der giver mulighed for bæredygtigt fiskeri i Nordsøen.

Formand

Our position

Budgetdisciplin er ikke et modefænomen

Den sociale markedsøkonomi har brug for sunde offentlige finanser. Hvis Europa ønsker at opretholde et højt socialt beskyttelsesniveau, har vi akut behov for finanspolitisk konsolidering. At reducere unødvendige offentlige udgifter er en betingelse for at øge den økonomiske vækst og investeringerne. Genveje foreslået af venstreorienterede politiske grupper udsætter kun vores økonomi for større risiko for en længere og dybere recession. Trods alt fortjener unge og næste generationer at leve uden byrderne fra fortiden.

EU-budgettet udgør mindre end 1% af Europas BNP der omfatter 500 millioner indbyggere. EU-budgettet bør være fleksibelt, så Europa kan finansiere politiske tiltag.

Europas landbrug skal være konkurrencedygtigt

For at sikre sund mad skal EU sikre socialt levedygtige, konkurrencedygtige og miljøvenlige landbrugs- og fiskerisektorer sammen med en god og rimelig levestandard for landmænd og fiskere.

Europa skal også kæmpe for fødevaresikkerhed og mod fødevaresvindel samtidig med at det europæiske landbrug kan være konkurrencedygtigt og sikre fødevaresikkerhed for 500 millioner borgere. Vi mener, at EU bør fokusere betalinger på at fastholde job og fremme vores landdistrikter.

Ansvarlig regional finansiering

Et nyt system af egne indtægter bør gøre EU-finansieringen mere gennemsigtig, idet medlemsstaterne tager fuldt ansvar for den gode forvaltning af EU-midler. Omkring 80% af midlerne gennemføres på nationalt plan og stilles til regnskab under årvågen kontrol fra Europa-Kommissionen.