committee

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Skabelse af et bæredygtigt EU

Bekæmpelse af klimaændringer står højt på vores dagsorden. Rent praktisk fremmer vi en fælles indsats fra EU-medlemsstaternes side for at nedbringe drivhusgasemissionerne, herunder i forbindelse med arealudnyttelse, ændringer af arealudnyttelse og skovbrug. Vi fokuserer også på fremme af den cirkulære økonomi og revision af affaldslovgivningen.

Ud over håndtering af miljøspørgsmål beskæftiger vi os også med folkesundhed, fremme af programmer og specifikke foranstaltninger inden for folkesundhed samt lægemidler og kosmetiske produkter.

Endelig arbejder EPP-Gruppen på at garantere EU-borgerne sikre fødevarer. Vi har kæmpet for en tydelig mærkning og slår fortsat til lyd for fødevaresikkerhed, en veterinærlovgivning, der beskytter mod risici for menneskers sundhed, og folkesundhedsmæssig kontrol af fødevare- og foderstofproduktionen.

Andet relateret indhold