committee

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Skabelse af et bæredygtigt EU

Bekæmpelsen af klimaændringerne er en af vores topprioriteter. For at nå dette mål fremmer vi EU-medlemsstaternes kollektive bestræbelser på at reducere drivhusgasemissionerne, herunder dem, der vedrører arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug. Derudover har vi fokus på at fremme den cirkulære økonomi og ajourføre affaldslovgivningen.

Ud over at tackle miljøspørgsmål er det os magtpåliggende at tage hånd om folkesundhedsproblemer. Vi støtter forskellige programmer og tiltag, der har til formål at forbedre folkesundheden, herunder dem, der vedrører lægemidler og kosmetiske produkter. Vi har siden covid-19-pandemien slået til lyd for en stærkere sundhedsunion i Europa, der er bedre rustet til at reagere på vor tids sundhedsudfordringer.

Endelig har EPP-Gruppen forpligtet sig til at sikre, at fødevarer og lægemidler er sikre og tilgængelige for alle europæiske borgere.

Vi fortsætter med at forfægte lovgivning, der beskytter mod risici for menneskers sundhed, såsom antimikrobiel resistens, som er skyld i ca. 35 000 dødsfald om året i Den Europæiske Union.

En person holder en glaskugle foran sin grønne t-shirt.

Andet relateret indhold

Dedikeret mandlig medarbejder pakker og sorterer dåser og flasker til genbrug
news
Læs mere
Laboratorietekniker kigger gennem et mikroskop, mens han undersøger en genomisk prøve under forskning i et laboratorium.
news
Læs mere
Portræt af mandlig farmaceut, der arbejder på apotek
news
Læs mere
Kvinde på indkøb i supermarkedet
news
Læs mere

Stop grønvaskning

11.03.2024