Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Budowa konkurencyjnej i ukierunkowanej na przyszłość Europy

Nasza grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej pracuje nad budżetem, dzięki któremu Europa będzie bardziej konkurencyjna i ukierunkowana na przyszłość i który będzie promował skuteczne i efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników, tak by uzyskać najlepsze rezultaty dla UE. Grupa PPE z powodzeniem działa na rzecz wprowadzenia prostszych zasad finansowych i administracyjnych, aby zmniejszyć obciążenie zarówno dla rolników, jak i MŚP, władz lokalnych i regionalnych oraz wszystkich, którzy korzystają z finansowania ze środków UE.

Konsekwentnie wspieramy MŚP w zakresie wszystkich przepisów, które ich dotyczą, w szczególności jeżeli chodzi o przydział środków budżetowych. Dzięki zmianie zasad europejscy rolnicy będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania ze środków UE. Nasi posłowie wsparli działania na rzecz zaprzestania podrabiania miodu. Poparliśmy również ramy prawne umożliwiające zrównoważone rybołówstwo na Morzu Północnym.

Przewodniczący

Siegfried MUREŞAN

Komisje w tej grupie roboczej

Budżet

Budżet odzwierciedlający priorytety UE Nasze priorytety budżetowe są wyraźnie określone: pobudzenie konkurencyjności, ochrona osób najbardziej zagrożonych, wzmocni...

Kontrola Budżetowa

Lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników Komisja Kontroli Budżetowej odpowiada za kontrolowanie wykonania budżetu UE i właściwe wyko...

Rolnictwo i Rozwój Wsi

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wsp&...

Rozwój Regionalny

Wspieranie spójności i rozwoju gospodarczego Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiada również za ocenę wpływu innych strategii pol...

Rybołówstwo

Uproszczone i zrównoważone rybołówstwo Polityka rybołówstwa ma za zadanie pogodzić interesy wielu zainteresowanych stron, a jed...

Powiązane stanowisko

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Related Position Papers

publikacje 10.09.2020

Stanowisko Grupy EPL w sprawie reformy WPR

Grupa EPL jest i będzie głosem oraz obrońcą europejskich rolników i naszych społeczności wiejskich. Uważamy, że rolnictw...

Kontakt