committee

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Stymulowanie wzrostu gospodarczego w celu zwiększenia zatrudnienia

Na wysokim szczeblu komisja ta ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, a tym samym zwiększenie zatrudnienia w całej Europie poprzez promowanie stabilności i inwestycji. Opowiada się za wolnym, ale odpowiedzialnym rynkiem finansowym, który działa w jasnych ramach prawnych.

Z powodzeniem dążyliśmy do większej dyscypliny fiskalnej w Europie, aby uniknąć wymknięcia się długu publicznego spod kontroli. Byliśmy również siłą napędową reform mających na celu zwiększenie konkurencyjności, opowiadając się za większym łączeniem zasobów finansowych między państwami członkowskimi UE.

Ponieważ nieodpowiedzialne praktyki kredytowe banków, złe zarządzanie i niewystarczająca regulacja sektora finansowego wywołały wcześniejsze kryzysy gospodarcze i finansowe, Grupa EPL mocno naciskała na utworzenie trzech nowych europejskich organów kontrolnych nadzorujących banki, rynki finansowe, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Musimy teraz zapewnić odpowiednie wdrożenie przepisów dotyczących reformy bankowości, przestępstw finansowych i promowania inwestycji. Będziemy nadal dążyć do mobilizacji prywatnych inwestycji.

Waluta euro: Stosy banknotów o nominałach 5, 10, 20 i 50 euro spiętrzone razem [nid:30050]

więcej na temat