committee

Budżet

Budżet odzwierciedlający priorytety UE

Nasze priorytety w budżecie UE są wyraźnie określone: poprawa konkurencyjności, ochrona obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji, wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa UE, stabilizacja naszego sąsiedztwa oraz zapewnienie zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, który jest zrównoważony zarówno dla naszych społeczeństw, jak i dla naszej planety.

Jako grupa EPL rozumiemy naszą odpowiedzialność wobec obywateli UE i naszą rolę w zarządzaniu zasobami UE. Budżet UE ma bezpośredni wpływ na życie obywateli, dlatego uważamy, że obywatele UE zawsze muszą być priorytetem. Potrzebujemy budżetu UE, który odpowiadałby na obawy obywateli i zaspokajał ich potrzeby poprzez przywracanie stabilności z myślą o bezpiecznej, dostatniej, sprawiedliwej i zrównoważonej Europie, tak aby nikt nie został pominięty.

Zaapelowaliśmy o zwiększenie inwestycji UE w takich obszarach jak niezależność energetyczna, tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, opieka zdrowotna, rolnictwo, bezpieczeństwo, spójność, transformacja cyfrowa i ekologiczna, badania naukowe i innowacje. Konieczne jest również zwiększenie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uważamy, że wydatki UE powinny zapewniać najlepszą relację jakości do ceny oraz że budżet powinien odzwierciedlać priorytety UE, zamiast kierować się interesami poszczególnych krajów. W tym celu popieramy system nowych zasobów własnych dla UE, który będzie miał zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że UE będzie w stanie spłacić swoje długi bez konieczności ograniczania wydatków na wartościowe unijne programy finansowania.

Ponadto jesteśmy zdania, że budżet UE powinien być wykorzystany, aby odbudować zaufanie i wzmocnić dialog z obywatelami, jak również wypracować efekty synergii we współpracy z parlamentami narodowymi i regionalnymi. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wydatki UE będą odpowiedzialne, przejrzyste i skuteczne w zaspokajaniu potrzeb obywateli UE.

Świnka skarbonka patrzy na stos monet

więcej na temat

3 / 3