Dialog międzykulturowy

Instytucje religijne odgrywają zasadniczą rolę w rozwiązywaniu konfliktów i przyczyniają się do pokoju społecznego, pomagając tworzyć, komunikować i chronić wartości społeczne. Mają one znaczący wpływ, zarówno pośredni jak i bezpośredni, na społeczeństwo. Gdy mówimy o kościołach, mówimy także o setkach milionów wierzących.

Jako grupa polityczna musimy zrozumieć myśli i działania różnych organizacji religijnych w takich kwestiach jak napięcia społeczne, migracja i edukacja. Musimy współpracować z przedstawicielami grup religijnych, uznając ich wzajemną niezależność. Jesteśmy jedyną grupą polityczną w Parlamencie Europejskim prowadzącą długotrwały dialog z prawosławnymi, katolikami, protestantami, muzułmanami i Żydami.

Nektarios Ioannou, przedstawiciel kościołów prawosławnych w Unii Europejskiej, rozmawia z Emmanuelem Pisani, dyrektorem Instytutu Nauk i Teologii Religii w Instytucie Katolickim w Paryżu


Wolność sumienia jest jednym z praw podstawowych. Uważamy, że musimy bronić tego prawa i otwarcie omawiać kwestie z nim związane. Musimy poszukiwać możliwości dialogu i współpracy z zaangażowanymi wspólnotami religijnymi.

Kilkaset osób, w tym posłowie do PE, przywódcy religijni, przedstawiciele rządów, organizacje pozarządowe, goście i zainteresowani obywatele, biorą udział w naszych corocznych konferencjach poświęconych dialogowi religijnemu. Omawiane są podczas nich bieżące kwestie związane z dialogiem międzykulturowym i dialogiem między religią, a polityką.

Ponadto stale poszerzamy naszą współpracę z szanowanymi ekspertami z kościołów w ramach innych publicznych i wewnętrznych spotkań.

Interreligious Dialogue News