Jak działamy

Jesteśmy frakcją, która zrzesza polityków centro-prawicowych, których Wy wybraliście w swoim kraju. Europosłowie z każdego państwa tworzą delegacje narodowe, które składają się na naszą frakcję. Twoja delegacja wniesie narodowy punkt widzenia do polityki i decyzji  dokonywanych przez całą Grupę EPL.

Zobacz jak europosłowie, których wybrałeś, reprezentują Twoje interesy w Europie.

Europosłowie w sali posiedzeń Grupy EPL

Jak pracujemy

Nasza frakcja spotyka się przed każdą sesją plenarną, żeby uzgodnić wspólne stanowisko na każdy temat w porządku obrad Parlamentu Europejskiego oraz uzgodnić jak bedziemy głosować. Spotkania te są jednak poprzedzone wieloma spotkaniami przygotowawczymi, na poziomie komisji i delegacji, których celem jest wypracowanie najlepszej polityki, uwzgledniającej wiele punktów widzenia. Żeby zapewnić spójność naszych polityk, podzieliliśmy prace przygotowawcze między cztery Grupy Robocze. Każda z Grup pokrywa kilka komisji parlamentarnych. Europosłowie, których wybierasz zasiadają w przynajmniej jednej z Grup Roboczych. Wielu z nich zajmuje też stanowiska w strukturach zarządzających frakcją.